Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

In het kort

Reisassistentie ingevoerd
op 27 extra stations

89% van de NS-stations heeft nu deze service

Nieuwe generatie
dubbeldekkers

60 nieuwe treinen besteld bij treinfabrikant CAF

Meer incidenten
met agressie: +29,7%

4.693 meldingen van reizigers bereiken meldkamer van NS

Eurostar rijdt vaker

­

Frequentie van 2 naar 4 keer per dag

960.000 treinreizen
per werkdag

(2021: 528.707)

Grote stations-
verbouwingen afgerond

Zwolle en Gouda vernieuwd

5,4 miljoen ritten
met de OV-fiets

(2021: 3,4 miljoen)

Treinreizen steeds groener

­

CO2-uitstoot verder teruggedrongen; 0,6 kiloton

19.040 medewerkers
in Nederland

(2021: 18.897)

Werving nieuwe
medewerkers in volle gang

350 nieuwe hoofdconducteurs en
487 nieuwe machinisten aangenomen

Opbrengsten
€ 3.055 miljoen

(2021: € 2.252 miljoen)
Exclusief bijdragen overheden in verband met corona

Investeringen
€ 450 miljoen

(2021: € 554 miljoen)

Onderliggend resultaat
€ -304 miljoen

(2021: € -952 miljoen)

Abellio UK

­

Management buy-out in gang gezet