Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Aantrekkelijke & inclusieve werkgever

Het thema van de Kinderboekenweek 2021 was Worden wat je wil. Conducteurs, machinisten en veiligheid- en servicemedewerkers van NS lazen voor op basisscholen.

Vakkundige en vitale medewerkers zijn voor NS cruciaal in het waarmaken van onze strategie. Afgelopen jaar werden medewerkers voor nieuwe uitdagingen gesteld. De transformatie van NS heeft veel effect op medewerkers. We hebben nieuwe manieren gevonden om ook op afstand geïnspireerd te blijven, te blijven werken aan behoud van vakmanschap, de ontwikkeling van talent en leiderschap en instroom van nieuw talent om sterk en wendbaar uit de crisis te komen. 

Onze duurzame speerpunten

 

Gelijke kansen bieden aan alle werknemers

Duurzame banen creëren voor collega’s met een arbeidsbeperking

In- en doorstroom van medewerkers met een migratieachtergrond

Onze medewerkers

  • Aantal medewerkers in Nederland ultimo 2021: 18.897 (17.071 fte) (2020: 19.305 en 17.461)

  • Het aandeel vrouwen: 31% (2020: 31%)

  • 71% fulltime medewerkers en 29% parttime medewerkers (2020: 71% en 29%)

  • 91% heeft een contract voor onbepaalde tijd en 9% een tijdelijk contract (2020: 93%/7%)

  • Gemiddelde leeftijd: 45 jaar (2020: 45)  

  • Flexibele schil: 5,3% ingehuurd personeel (2020: 4,7%)

Toevoegen aan verslag
Print pagina