Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Groen ondernemen

Beschermen

De 65 hectare groen die op en rond de stations ligt, onderhouden en vervangen we samen met ProRail. Zo zetten we zoveel mogelijk natuurlijke vijanden in tegen exoten. Denk aan het nestkastje voor koolmezen tegen de eikenprocessierups. In 2021 zijn we gestart met een inventarisatie van de ‘overige gronden’ van NS waarin we onderzoek hebben gedaan naar de natuurwaarde en hoe deze kan worden beschermd en verrijkt. Dit advies gebruiken we om in 2023 hierop eerste stappen te kunnen zetten.

Benutten

Door de klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer met bijvoorbeeld water- en hitteoverlast tot gevolg. Het inzetten van extra groen kan hier een oplossing voor zijn. Denk aan het planten van bomen om hittestress te voorkomen en het gebruik van natuurlijke waterafvoer (wadi’s) en groene daken om water op te vangen. Zo hebben we onder meer op stations veteranenbomen geplant.

Verrijken

Door het inzetten van meer soorten groen, afgestemd op de omgeving, wordt de biodiversiteit vergroot. In 2021 is dit op een deel van de stations gebeurd door het inzetten van nieuwe prairiebeplanting, vaste planten en bloemenmengsels.

Toevoegen aan verslag
Print pagina