Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de materiële thema’s

In 2021 hebben we de materiële thema’s herijkt. Voor deze herijking hebben het management en het team stakeholder- en concessiemanagement aangegeven of zij gezien de ontwikkelingen van afgelopen jaar verschuivingen van relevantie en impact hebben waargenomen. Gezien de brede maatschappelijke rol vindt NS alle 17 onderwerpen belangrijk. De matrix is door de raad van bestuur gevalideerd.

Aanscherping van definities

Voor twee thema’s hebben we de definitie aangescherpt: ‘De mate waarin NS werkt aan snellere internationale verbindingen’ is aangescherpt tot ‘De mate waarin NS werkt en uitvoering geeft aan internationale verbindingen’, omdat dit beter aansluit bij de rol die NS vervult om niet alleen ‘snellere’ maar ook ‘meer’ internationale verbindingen te realiseren. De definitie van Abellio was: ‘De mate waarin NS duurzaam rendement behaalt, leert van haar ervaringen in het buitenland en Nederlandse reizigers laat profiteren van haar aanwezigheid in het buitenland’ is vervangen door ‘De mate waarin de Nederlandse reiziger profijt heeft van buitenlandse concessies van NS’. De aanpassing van de definitie komt voort uit de herijking van de eerdere Abellio-doelen (earn, learn & prepare) in 2018. Deze doelen sloten niet goed meer aan op ontwikkelingen, zoals de liberalisering van het spoor die niet doorzet in Europa. NS heeft daarom de strategie voor buitenlandse activiteiten aangescherpt.

Verschuivingen in thema’s

In vergelijking met de matrix van 2020 zijn twee thema’s gestegen op de Y-as, en dus in relevantie. De stijging van het thema ‘Veilig reizen en werken’ (4) volgt op de aandacht die er was omtrent het uitvoeren van de coronamaatregelen, de afronding van de implementatie van ORBIT en de acties die NS opvolgde naar aanleiding van het rapport Hooghalen (NABO’s). De stijging van ‘Internationale verbindingen’ (5) komt door de extra aandacht die er afgelopen jaar was voor internationaal vervoer door de ‘European Year of Rail’ en de lancering van de NightJet.

Qua impact van NS op de X-as zijn de thema’s Klanttevredenheid (3), Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland (6), Samenwerken met stakeholders (7), Innovatie (9), Vormgever en kennisdeler van mobiliteit (10), Toegankelijkheid (11) en Verantwoord inkopen (15) gestegen. De stijging van de thema’s Klanttevredenheid, Samenwerken met stakeholders en Innovatie volgt op de ontwikkelingen als gevolg van de pandemie. NS wil de reiziger weer terugkrijgen in de trein. Daarvoor hebben we afgelopen jaar de gesprekken met stakeholders geïntensiveerd en innovaties onverlet voortgezet. Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland (6) en Vormgever en kennisdeler mobiliteit (10) stijgt door de impact die NS maakte door op twee technische centra 200 zonnepanelen te realiseren en zes windmolens in gebruik te nemen aan ‘de Nieuwe Hemweg’. Ook onze voorlopersrol op het gebied van datagebruik via het zogenoemde Data Usage Board speelt een rol. De stijging van Toegankelijkheid (11) volgt op de herinrichting van de serviceformule van NS op stations en de stijging van Verantwoord inkopen (15) aan de strengere voorwaarden die NS sinds dit jaar stelt aan leveranciers.

Evaluatie van managementaanpak

Aan de hand van onze resultaten evalueren we jaarlijks onze managementaanpak van de verschillende materiële onderwerpen. Voor bijvoorbeeld Operationele prestaties (1), Deur-tot-deurreis (2) en Klanttevredenheid (3) doen we dat aan de hand van de prestatie-indicatoren uit de Vervoerconcessie 2021. Voor de overige materiële onderwerpen doen we dat aan de hand van onze eigen prestatie-indicatoren. We rapporteren over de aanpassingen in onze managementaanpak als dat volgt uit de evaluatie.

#

Onderwerpen 2021

Definitie

1 

Operationele prestaties

De mate waarin NS zich inzet om de operationele prestatieafspraken op het Hoofdrailnet en de HSL-Zuid te realiseren, zoals punctualiteit en zitplaatskans. 

2 

Deur-tot-deurreis

De mate waarin NS een deur-tot-deur reis op maat voor alle OV-reizigers in alle regio's van Nederland mogelijk maakt. Waar het kan met onze eigen fysieke en digitale dienstverlening maar ook door gebruik te maken van andere aanbieders. 

3 

Klanttevredenheid

De mate waarin NS invulling geeft aan de kernbehoeften van de reizigers met betrekking tot hun reisbeleving. 

4 

Veilig reizen en werken

De mate waarop NS inzet op veiligheid voor reizigers, medewerkers en collega's van samenwerkingspartners. 

5 

Internationale verbindingen

De mate waarin NS samen met partners werkt en uitvoering geeft aan verbetering van internationale verbindingen om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor korte-afstandsvluchten en de auto. 

6 

Bijdrage aan Klimaatakkoord Nederland 

De mate waarin NS inzet op het verduurzamen van mobiliteit, door het reduceren van energiegebruik en CO2-emissies en circulair gebruik te maken van bronnen en materialen. 

7 

Samenwerken met stakeholders 

De mate waarin NS betrouwbaar, open en toegankelijk samen werkt met (inter)nationale en regionale stakeholders om de mobiliteit in Nederland vorm te geven. 

8 

Stations van wereldklasse 

De mate waarin NS zich inzet met onze partners in de regio om stations van wereldklasse te bieden, door functionele en gewaardeerde knooppunten van mobiliteit en leefbaarheid te creëren in hun omgeving. 

9 

Innovatie 

De mate waarin NS blijft innoveren om onze dienstverlening, de kwaliteit van onze producten en efficiënte bedrijfsvoering te optimaliseren en daarmee de tevredenheid van reizigers over hun reis, nu en in de toekomst. 

10 

Vormgever en kennisdeler mobiliteit 

De mate waarin NS actief de regierol pakt om toekomstige en duurzame mobiliteit in Nederland vorm te geven en kennis deelt met de sector. 

11 

Toegankelijkheid 

De wijze waarop NS zich inzet voor een reis zonder drempels om zo haar producten en diensten beschikbaar en bereikbaar te maken voor iedereen. 

12 

Financiële prestaties 

De mate waarin NS nu en in de toekomst in staat is om financieel rendement te behalen zodat ze blijvend kan investeren in het verbeteren van haar dienstverlening. 

13 

Aantrekkelijke & inclusieve werkgever 

De mate waarin NS haar medewerkers een aantrekkelijke (arbeidsvoorwaarden, beloningen, ontwikkeling) en inclusieve (open en veilig, diversiteit, gelijkheid) werkomgeving kan bieden waar iedereen zichzelf kan zijn. 

14 

Integriteit & compliance 

De mate waarin NS inzet op duurzame borging van integriteit, gewenst gedrag en compliance. 

15 

Verantwoord inkopen 

De mate waarin NS verantwoordelijkheid neemt om producten en diensten te verduurzamen en innoveren door actief inkoopbeleid, met o.a. aandacht voor sociaal ondernemerschap, innovatie, energieverbruik en circulariteit. 

16 

Risicomanagement 

De mate waarin NS in staat is om bewust om te gaan met onzekerheden die een negatieve invloed kunnen hebben op het realiseren van de strategische doelstellingen. 

17 

Concessies Abellio 

De mate waarin de Nederlandse reiziger profijt heeft van buitenlandse concessies van NS.

Toevoegen aan verslag
Print pagina