Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Prestaties in een bredere context

Reputatie

De reputatie van NS wordt onderzocht en berekend door de RepTrak Company. De RepTrakscore kwam in 2021 uit op 68,0 (2020: 69). De reputatiescore lag daarmee boven de doelstelling van van 64,0. Vooral op maatschappelijke waarden en de score als werkgever doet NS het goed.

Benchmark andere vervoerders

NS houdt voortdurend benchmarks met andere spoorvervoerders om haar prestaties te monitoren en te verbeteren. In 2021 heeft NS niet de reguliere concessiebenchmark uitgevoerd omdat die te veel beïnvloed zou worden door corona. Wel heeft NS data en ervaringen uitgewisseld over de effecten van corona en een aantal gerichte casestudies uitgevoerd. Uit deze vergelijkingen blijkt dat NS financieel veel harder getroffen wordt door corona dan veel andere spoorvervoerders. Waar andere vervoerders, ook de regionale vervoerders in Nederland, in normale omstandigheden overheidsfinanciering ontvangen, haalt NS al haar inkomsten uit de markt en betaalt NS de overheid een concessievergoeding. Ook krijgen veel andere vervoerders hun kosten volledig vergoed door de overheid, terwijl de beschikbaarheidsvergoeding in Nederland niet volledig kostendekkend is.

Net als bij andere vervoerders zijn de operationele prestaties zoals punctualiteit hoger dan normaal. Daarnaast pasten vrijwel alle vervoerders hun aanbod aan vanwege de afname van het aantal reizigers.

Transparantie

NS is transparant over haar prestaties en rapporteert maandelijks via www.ns.nl de recente scores op de in de HRN-concessie vastgestelde kpi’s met een uitgebreide verantwoording. Door de coronacrisis konden we niet alle kpi’s het hele jaar meten. NS is opgenomen in de vaste onderzoeksgroep van de 250 grootste Nederlandse organisaties van de Transparantiebenchmark. Dit is een instrument van het ministerie van Economische Zaken om de maatschappelijke verslaggeving in Nederland te bevorderen. De uitkomsten worden gepresenteerd in een Transparantieladder en publiek toegankelijk gemaakt en gecommuniceerd. In 2021 eindigde NS op de 9e plek.

Toevoegen aan verslag
Print pagina