Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Materialiteitsmatrix

Op de Y-as is door onze externe stakeholders vastgesteld in welke mate zij de materiële onderwerpen relevant achten voor NS. Op de x-as is door NS vastgesteld met welke materiële onderwerpen NS, in Nederland, de meeste impact kan hebben op de economie, het milieu en sociale aspecten

In 2021 hebben we de materiële thema’s herijkt. Voor deze herijking hebben het management en het team stakeholder- en concessiemanagement aangegeven of zij gezien de ontwikkelingen van afgelopen jaar verschuivingen van relevantie en impact hebben waargenomen. Gezien haar brede maatschappelijke rol vindt NS alle 17 onderwerpen belangrijk. We maken wel onderscheid in de mate waarin we rapporteren over de 17 materiële onderwerpen. Voor de hoog-materiële onderwerpen (1-12) rapporteren we doelstellingen en resultaten. Net als in voorgaande jaren rapporteren we voor de 5 laag-materiële onderwerpen (13-17) ten minste een toelichting op onze activiteiten die betrekking hebben op het onderwerp. Een uitgebreide toelichting op de materialiteitsmatrix staat in de paragraaf Toelichting op de materiële thema’s.

Toevoegen aan verslag
Print pagina