Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Tien jaren NS

in miljoenen euro's

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Balans

          

Activa

          

Materiële vaste activa

2.973

2.919

4.260

3.979

3.845

3.654

3.296

3.157

3.115

3.405

Vastgoedobjecten

124

129

135

151

170

197

194

196

169

314

Immateriële vaste activa

345

376

484

416

357

257

225

174

125

117

Gebruiksrechten vaste activa

827

1.865

2.022

-

-

-

-

-

-

-

Investeringen verwerkt volgens de equity-methode

26

19

19

17

26

39

183

185

197

14

Overige financiële vaste activa, inclusief beleggingen

131

160

159

159

158

267

340

226

205

176

Uitgestelde belastingvorderingen

367

133

202

196

260

229

278

295

385

346

Totaal vaste activa

4.793

5.601

7.281

4.918

4.816

4.643

4.516

4.233

4.196

4.372

           

Voorraden

176

194

184

169

161

139

138

119

109

134

Overige beleggingen

-

-

-

-

-

-

270

223

231

279

Debiteuren en overige vorderingen

1.219

1.175

1.144

830

648

724

659

499

545

509

Te vorderen winstbelasting

22

13

13

16

24

4

32

32

30

11

Overige financiële vlottende activa, inclusief beleggingen

478

35

8

-

-

-

-

-

-

-

Geldmiddelen en kasequivalenten

680

1.137

818

906

565

709

671

775

759

948

Activa aangehouden voor verkoop

-

-

-

191

-

140

-

-

-

-

Totaal vlottende activa

2.575

2.554

2.167

2.112

1.398

1.716

1.770

1.648

1.674

1.881

           

Totaal activa

7.368

8.155

9.448

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

           

Eigen vermogen en verplichtingen

          
           

Eigen vermogen

1.689

976

3.781

3.627

3.477

3.511

3.309

3.216

3.044

3.168

           

Aan komende jaren toe te rekenen baten

161

197

240

275

314

328

263

112

122

134

Leningen en overige financiële verplichtingen, inclusief derivaten

1.598

1.130

656

740

551

293

440

867

730

577

Leaseverplichtingen

634

1.601

1.676

-

-

-

-

-

-

-

Personeelsbeloningen

54

37

35

30

30

31

30

33

33

35

Voorzieningen

216

179

126

119

114

100

155

140

182

277

Overlopende posten

10

14

32

42

42

36

55

1

23

39

Uitgestelde belastingverplichtingen

2

93

54

48

59

160

168

169

158

153

Totaal langlopende verplichtingen

2.675

3.251

2.819

1.254

1.110

948

1.111

1.322

1.248

1.215

           

Leningen en overige financiële verplichtingen

196

81

99

98

201

77

488

60

57

48

Leaseverplichtingen

296

465

433

-

-

-

-

-

-

-

Verschuldigde winstbelasting

12

14

10

12

26

7

22

8

8

12

Crediteuren en overige schulden

1.647

2.022

1.497

1.315

1.105

1.023

1.060

868

1.003

1.248

Vooruitontvangen baten

645

562

738

694

246

641

260

372

314

387

Voorzieningen

208

581

71

24

49

37

36

35

196

175

Passiva aangehouden voor verkoop

-

-

-

6

-

115

-

-

-

-

Totaal kortlopende verplichtingen

3.004

3.725

2.848

2.149

1.627

1.900

1.866

1.343

1.578

1.870

           

Totaal eigen vermogen en verplichtingen

7.368

8.155

9.448

7.030

6.214

6.359

6.286

5.881

5.870

6.253

           

in miljoenen euro's

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

          

Opbrengsten

6.486

6.601

6.661

5.926

5.121

5.093

4.973

4.144

3.873

4.638

Bedrijfslasten

6.009

9.046

6.382

5.745

5.084

4.965

4.876

3.863

3.990

4.284

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

5

2

8

14

20

142

70

40

47

-

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten

482

-2.443

287

195

57

270

167

321

-70

354

Nettofinancieringsresultaat

-349

-21

-51

-14

-5

-9

-23

-35

-26

-25

Aandeel resultaat investeringen verwerkt volgens de equity-methode

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Resultaat voor winstbelastingen

133

-2.464

236

181

52

261

144

286

-96

330

Winstbelasting

367

-117

-21

-65

-5

-49

-26

-106

53

-67

Resultaat over de verslagperiode

500

-2.581

215

116

47

212

118

180

-43

263

Toevoegen aan verslag
Print pagina