Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsveiligheid

NS rapporteert over alle voorkomende letselgerelateerde arbeidsongevallen uitgedrukt in het aantal verzuimongevallen per 1 miljoen gewerkte uren, de Total Recordable Rate (TRR). In 2021 kwam deze TRR uit op 4,0 (2020: 3,4). De jaartarget van 3,8 werd net niet gehaald. Na evaluatie zijn maatregelen gepland voor 2022. Belangrijke inspanningen zijn ongevallenonderzoek, het sturen op het melden en afhandelen van gevaarlijke situaties en het RI&E-proces. Management en directie lopen zogeheten safety walks. Het gesprek over veiligheid staat daarbij centraal. We monitoren deze inspanningen in een dashboard en bespreken die periodiek. We ondersteunden deze inspanningen in 2021 met een veiligheidsprogramma gefocust op het terugdringen van incidenten op het gebied van machine- en elektrische veiligheid. De voortgang van de belangrijkste vijf veiligheidsrisico’s (TOP 5) en alle lopende acties daarop worden periodiek besproken door de raad van bestuur.

Toevoegen aan verslag
Print pagina