Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Stationsbeleving

NS vindt het belangrijk dat reizigers het station als een prettige plek ervaren. In 2021 beoordeelden bezoekers de stations opnieuw hoog: 80% gaf een 7 of hoger (2020: 79%). Voor de grote stations (meer dan 10.000 in-/uitstappers per werkdag) is de score zelfs 83% (2020: 82%), maar ook de kleine stations scoren maar liefst 74% (2020: 73%). Tot en met het derde kwartaal was het rustig op de stations, in het eerste kwartaal was het zelfs zo rustig dat onderzoek alleen op de grote stations kon plaatsvinden. In het vierde kwartaal zijn de reizigersaantallen weer aangetrokken, waardoor we verwachten dat de ontwikkeling van de stationsbeleving weer de oorspronkelijke (pre-corona) trend zal gaan volgen.

 

2021

2020

2019

2018

2017

Klanttevredenheid stations

80%

79%

77%

76%

73%

Schone stations

We hebben in 2021 diverse innovaties getest om de reinheid van stations te verbeteren. Bijvoorbeeld het reinigen met ozonwater, een schrobrobot en meer datagedreven werken, bijvoorbeeld met sensoren in afvalbakken, feedbacksysteem in onbemenste toiletten. Na een Europese aanbesteding zijn Asito en ICS Groep geselecteerd als de nieuwe schoonmaakleverancier op NS-stations per 1 juli 2022.

Voorzieningen en services op de stations

In 2021 hebben we op kleinere stations geïnvesteerd in faciliteiten die de gastvrijheid verhogen: toiletvoorzieningen, betere parkeergelegenheid en fietsenstallingen. We zoeken naar geschikte invulling voor leegstaande ruimtes op het station om de beleving en sociale veiligheid te bevorderen met behoud van de eigenheid van het pand en met zorg voor ons erfgoed.

Stationstype

Aantal

In- en Uitstappers per dag

Voorzieningen

 

6

>75.000

Kathedraal

 

(Amsterdam Centraal

Den Haag Centraal

Utrecht Centraal

Rotterdam Centraal

Schiphol Airport

Leiden Centraal)

 

21

25.000-75.000

Mega

(o.a. Arnhem Centraal

Eindhoven Centraal

Zwolle

Groningen

Dordrecht)

 

27

10.000-25.000

Plus

 

(o.a. Enschede

Leeuwarden

Roermond

Duivendrecht

Ede-Wageningen)

 

231

1.000-10.000

Basis*

 

(o.a. Baarn,

Geldermalsen

Kampen)

 

113

<1.000

Halte*

 

(Harlingen Haven, Heerlen de Kissel, Santpoort Zuid)

  • * Binnen het stationstype Basis en Halte bevinden zich stations met een stationsgebouw en stations zonder stationsgebouw. Op de stations met stationsgebouw kunnen meerdere voorzieningen gerealiseerd worden, in tegenstelling tot stations zonder stationsgebouw. Daarnaast speelt naast de aanwezigheid van een stationsgebouw ook het aantal In/Uitstappers mee bij het wel of niet aanbieden van voorzieningen (of type van de voorziening).

Toiletten

Toiletten op stations zijn een belangrijke basisvoorziening. Onze ambitie om in 2023 90% van de reizigers een goed toilet te bieden, hebben we in 2021 al gerealiseerd. Sinds 2016 zijn ruim 119 nieuwe toiletten gerealiseerd en op meer dan 40 stations stellen huurders een toilet beschikbaar.

Doorontwikkelen van maatschappelijke en lokale betrokkenheid

NS Stations, ProRail en Bureau Spoorbouwmeester vergroten met diverse initiatieven de maatschappelijke betrokkenheid van het station: van sociale ondernemers tot burgerparticipatie. NS wil het station meer laten zijn dan een in- en uitstapplek. Voor gemeenten is het station de poort tot de stad of het dorp. In 2021 zijn er aan het totale aantal initiatieven 19 toegevoegd. Op station Breda kunnen jongeren terecht bij ‘Breday’ met vragen over werk, scholing/studie en geld. Op station Feanwâlden is horecagelegenheid de Ferbining (de Verbinding) geopend, gerund door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het stationsgebouw in Kampen is een leslokaal gecreëerd voor leerlingen van de mbo-vakschool Cibap, die met de opleiding Specialist Schilder het stationsgebouw gaan restaureren of reconstrueren. Alle initiatieven staan op www.oponsstation.nl.

AED’s op stations

ProRail en NS hebben in 2021 alle stations voorzien van een AED. Door het aanbod van AED’s uit te breiden dragen we bij aan een landelijk dekkend AED-netwerk. Dat vergroot de overlevingskans van mensen die op of rondom stations een hartstilstand krijgen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina