Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

2022 en verder

Waar we afgelopen jaren alle zeilen moesten bijzetten om de reizigersgroei te faciliteren, is de uitdaging vanaf 2020 gekanteld naar het terugkrijgen van de reiziger, herstel van het aantal reizigers en van onze resultaten en financiële positie. Het uitgangspunt blijft een betaalbaar treinkaartje, goede operationele prestaties en tevreden klanten.
NS wil zijn reizigers nu en in de volgende concessie vanaf 2025 blijven voorzien van mobiliteit van wereldklasse: altijd dichtbij, duurzaam en betaalbaar. Daartoe blijven we innoveren en investeren in onder andere nieuwe treinen, meer betaalgemak, proposities die aansluiten bij veranderende klantbehoefte en reizigersgedrag, betere reisinformatie en stations van wereldklasse als mobiliteitshubs. Hierin blijven investeren, ondanks de verliezen die NS de komende jaren zal maken vanwege de neerwaarts bijgestelde reizigersprognose. Maar wel rekening houdend met deze neerwaarts bijgestelde reizigersprognose. Veel aandacht zal blijven uitgegaan naar het kleiner maken van onze organisatie om het kostenniveau en ons aanbod aan deze nieuwe werkelijkheid aan te passen. Dit door uitvoering van het besparingsprogramma van € 1,4 miljard voor de periode tot en met 2024. Ook als het coronavirus weg is, zullen reisgewoonten anders blijven en reizigersaantallen zich pas na een lange periode volledig herstellen. NS laat het maatschappelijk belang zwaar meewegen in de dienstverlening voor de reiziger. Om dit ook in de toekomst te kunnen waarborgen, zijn voor de komende jaren financiële afspraken noodzakelijk om de dienstverlening voor de reiziger te kunnen continueren op het huidige niveau.

Toevoegen aan verslag
Print pagina