Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Internationale verbindingen

NS International werkt in partnership met NMBS, Deutsche Bahn, ÖBB, SBB, Thalys en Eurostar en verbindt Nederland met grote steden en regio’s in België, Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. Het is onze ambitie dat de trein voor afstanden tot circa 700 kilometer de logische eerste keuze is en dat voor reizen langer dan 700 kilometer de nachttrein de duurzame reisoptie is. Dat is beter voor het milieu en goed voor de economie: de trein kent een lage CO2-uitstoot per reiziger. Daarbij komt dat een optimale bereikbaarheid per spoor investeringen in Nederland stimuleert en een aantrekkelijk vestigingsklimaat creëert. We werken aan onze ambitie door de Nederlandse reiziger vanuit ons land snel aan te sluiten op HSL-netwerken in de landen om ons heen, door vaker en sneller te rijden, nieuwe bestemmingen toe te voegen en door internationaal treinreizen gemakkelijk te maken.

Aansluiten op HSL-netwerken in landen om ons heen

In 2021 is met diverse betrokken partijen, regionaal, landelijk en Europees, de noodzaak besproken om de verbinding Amsterdam–Duisburg te verbeteren door meer en snellere infrastructuur, met als resultaat dat deze verbinding is opgenomen in de pilot corridoraanpak van de Europese Unie om zo tot verbeteringen te kunnen komen.

Vaker en sneller rijden

Afgelopen jaar is NS begonnen met diverse testen van de ICNG, geschikt voor België. Daar gaan we in 2022 mee door zodat we op termijn ook vaker en sneller naar België gaan rijden.

Nieuwe bestemmingen

Door de start van twee nachttreinverbindingen in 2021 hebben we bestemmingen toegevoegd: op 25 mei startte de Nightjet naar Wenen/Innsbruck en op 12 december de Nightjet naar Zürich. Het onderzoek naar mogelijkheden voor een Intercityverbinding tussen de Randstad en Aken in 2025 loopt nog.

Internationaal treinreizen gemakkelijk maken 

Reizigers die hun reis bij NS International hebben geboekt, ontvangen sinds begin 2021 voorafgaand aan de reis gepersonaliseerde en real-time reisinformatie. Daarnaast versturen we nu tijdens de reis via de NS International app reisnotificaties voor de hele treinreis. Ook hebben we het aantal bestemmingen dat via de website te boeken is uitgebreid met plaatsen in Italië, Frankrijk en Tsjechië. Verder zijn we een pilot gestart voor het verlengen van de boekingstermijn voor Eurostar en IC Brussel. Klanten kunnen nu tot een jaar vooruit boeken. De pilot loopt door tot in 2022.

European Year of Rail 

De Europese Commissie had 2021 uitgeroepen tot het Europese Jaar van het Spoor omdat de trein bijdraagt aan het behalen van klimaatdoelstellingen uit de Europese Green Deal. In dit kader ontving Nederland in oktober de Connecting Europe Express. Deze trein werd georganiseerd door DG Move en de CER, een community van alle grote vervoersbedrijven in Europa waarvan NS lid is. NS had samen met partners een uitgebreid programma opgezet voor (Europese) stakeholders om met elkaar in gesprek te gaan. Twee thema’s stonden hierbij centraal: hoe kunnen we gezamenlijk ervoor zorgen dat Nederland snel wordt aangesloten op het HSL-netwerk in Duitsland en hoe is de trein voor reizigers makkelijker te boeken?

Klimaattrein naar Glasgow

Een speciale Klimaattrein tussen Nederland en Schotland heeft ruim 500 passagiers naar COP26, de internationale klimaatveranderingsconferentie in Glasgow, gebracht. De klimaattrein was een samenwerking tussen Avanti West Coast, Eurostar, NS, ProRail en Youth for Sustainable Travel. Ter gelegenheid van de Klimaattrein hebben deze partners een boodschap ondertekend voor COP26 waarin zij zich ertoe verbinden de meest duurzame vorm van vervoer te blijven en met een oproep voor meer steun voor internationale spoorwegroutes om de groei van duurzaam reizen te versnellen. Het initiatief is onderdeel van het Europese jaar van het Spoor.

Marktverkenning internationale spoorverbindingen

Het ministerie van IenW heeft in 2021 een marktverkenning gehouden om te onderzoeken in hoeverre het aannemelijk is dat internationale verbindingen die nu onderdeel van de HRN-vervoerconcessie zijn, vanaf 2025 in open toegang tot stand komen. Dit onderzoeksrapport is eind 2021 naar de Tweede Kamer gestuurd. De voormalige staatssecretaris laat het aan Kabinet Rutte IV om een verdere strategie te bepalen op het internationale spoordossier.

Toevoegen aan verslag
Print pagina