Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkeling stationsgebieden

Door stationsgebieden te ontwikkelen stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en verlichten we de druk op andere infrastructuur. Dat doen we bijvoorbeeld met stedelijke functies als wonen, werken, recreëren en onderwijs. Met het inzetten van haar gronden draagt NS bij aan de grote duurzaamheids- en woningbouwopgave waar Nederland voor staat. Enkele projecten:

  • Cartesiusdriehoek in Utrecht wordt een stadswijk met 2.800 woningen en ruimte voor ontspanning en natuur.

  • In de wijk Tweede Daalsedijk in Utrecht worden onder andere 1.000 woningen gerealiseerd.

  • Het EKP-terrein Noord in de spoorzone van Den Bosch wordt een levendig en creatief woon-, werk- en leergebied, waaronder een kunstacademie en meer dan 800 woningen. Het is een samenwerking tussen gemeente, PostNL, NS Stations en ontwikkelaar SDK.

  • Voor Zwolle Spoorzone ontwikkelt NS 12 hectare tot een nieuw stationsgebied met 80.000 m² wonen en 100.000 m² kantoren, onderwijs, cultuur en horeca.

  • De Nieuwe Kern, tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business park, wordt een gebied met 5.000 woningen, 250.000 m² bedrijven, horeca en kantoren en een stadpark ter grootte van het Vondelpark.

  • Samen met omwonenden heeft NS in 2021 een plan ontwikkeld van 50.000 tot 70.000 m² gemengd stedelijk programma voor de gronden aan de Oostzijde van Laan van NOI in Den Haag.

Spooroverbouwingen

Bouwen boven en direct langs de treinsporen in de buurt van het station biedt kansen om steden te helpen groeien en tegelijkertijd bereikbaar te houden. Vanwege de toenemende belangstelling hiervoor brengen NS en ProRail alle initiatieven in kaart. Daarnaast participeren we in diverse studies, bijvoorbeeld voor het gebied rondom Utrecht Centraal dat in 2021 werd afgerond. De verantwoordelijk wethouder concludeerde dat het bouwen boven het spoor in Utrecht te ingewikkeld en te duur is. De studies voor Den Haag en Amsterdam Sloterdijk lopen nog.

Toevoegen aan verslag
Print pagina