Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen

Het overleg met de medezeggenschap heeft in 2021 vooral in het teken gestaan van de verschillende veranderingstrajecten die voortvloeien uit de transformatie. Daarnaast zijn uiteraard ook de reguliere (advies- en instemmings)trajecten doorlopen die jaarlijks door de medezeggenschap behandeld worden.

In februari 2021 heeft NS met de vakorganisaties een nieuwe cao afgesproken met daarin ook afspraken over het sociaal plan, pensioen en een werkgelegenheidsgarantie. De nieuwe cao heeft een looptijd van 1 april 2020 tot 1 juli 2022. Het Sociaal Plan en de werkgelegenheidsgarantie lopen tot 1 januari 2025.

In september hebben medezeggenschapsverkiezingen voor 2021-2024 plaatsgevonden. Om ervoor te zorgen dat de medezeggenschap goed toegerust is op zijn taak kregen de leden in oktober installatiecursussen.

Op 22 september 2021 hebben medewerkers van Service Stations en Trainmanagers van IC Brussel het werk na een oproep door hun vakorganisaties neergelegd. Gesprekken tussen NS en de vakorganisaties hebben in het najaar geleid tot een akkoord.

Toevoegen aan verslag
Print pagina