Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Bedrijfsopbrengsten

Opbrengsten (in miljoenen euro's)

2021

2020

Nederland

2.814

2.757

Verenigd Koninkrijk

3.294

3.100

Duitsland

378

744

Totale opbrengst

6.486

6.601

Opbrengsten Nederland

Opbrengsten Nederland (in miljoenen euro's)

2021

2020

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein

1.519

1.539

Beschikbaarheidsvergoeding openbaar vervoer

925

818

Stationsontwikkeling en exploitatie

355

376

NOW-regeling

15

24

Totale opbrengst

2.814

2.757

De reizigersopbrengsten in Nederland zijn vergelijkbaar met 2020 en € 1,1 miljard  lager dan voor de coronacrisis in 2019. Op verzoek van de overheid zijn we ondanks de lage reizigersaantallen ook in 2021 een zo volledig mogelijke dienstregeling blijven rijden. Hiervoor zijn we deels gecompenseerd met een beschikbaarheidsvergoeding van € 925 miljoen. De beschikbaarheidsvergoeding is verantwoord in de opbrengsten en biedt een compensatie van 93% van het geïndexeerd kostenniveau 2019 onder aftrek van de gerealiseerde opbrengsten. In de opbrengsten van Stations is een tegemoetkoming in de loonkosten (NOW-regeling) van € 15 miljoen (2020: € 24 miljoen) verantwoord. Zonder de NOW-regeling zijn de opbrengsten € 21 miljoen lager dan in 2020 en, rekening houdend met ook de impact van de vervreemding van een aantal retailformules, € 187 miljoen lager dan in 2019. De lagere opbrengsten worden veroorzaakt door lagere opbrengsten uit de retailactiviteiten en verleende kortingen op de verhuur van de winkels als direct gevolg van de lagere reizigersaantallen.

Opbrengsten Abellio UK

Opbrengsten Abellio UK (in miljoenen euro's)

2021

2020

Reizigers- en overige opbrengsten gerelateerd aan vervoer per trein

1.109

908

Subsidies gerelateerd aan vervoer per trein

1.918

1.952

Opbrengsten gerelateerd aan vervoer per bus

267

240

Totale opbrengst

3.294

3.100

De Britse overheid heeft ook in 2021 het omzet- en kostenrisico van de Train Operating Companies gedragen. Inmiddels heeft de Britse regering besloten over te gaan naar een concessiesysteem waarbij het opbrengsten- en kostenrisico grotendeels bij de Britse overheid komt te liggen en de operator een (deels prestatie-gerelateerde) managementvergoeding ontvangt. De concessies Greater Anglia en West Midlands zijn op 19 september 2021 beëindigd en worden sindsdien uitgevoerd onder ‘National Rail Contracts’. De Scotrail-concessie wordt beëindigd per 31 maart 2022 en de concessie East Midlands naar verwachting in oktober 2022.

Opbrengsten Abellio Duitsland

De treingerelateerde vervoersopbrengsten van Abellio Duitsland zijn in de periode tot de deconsolidatie per 30 juni € 378 miljoen (geheel 2020: € 744 miljoen). In die periode is het directe financiële effect van corona op de opbrengsten beperkt gebleven omdat het omzet risico van gederfde inkomsten werd gedragen door de opdrachtgevers in het regionale spoor, de OV-autoriteiten.

Toevoegen aan verslag
Print pagina