Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze strategie

Op de stations Amsterdam RAI en Haarlem biedt NS een podium aan kunstenaars in ruimten die - tijdelijk - niet gebruikt worden.

Samen maken we Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen. Dat is de missie van NS die het kompas vormt van onze strategie 2020-2025 en de jaren daarna. De titel van de strategie is Nederland duurzaam bereikbaar, voor iedereen met als kern de transitie van NS naar een breed mobiliteitsbedrijf.

Met de trein en de stations als ruggengraat bieden we onze reizigers een soepele en comfortabele reis van deur tot deur. We kunnen deze transitie succesvol doen als we samenwerken met het ministerie van IenW, ProRail, andere vervoerders, decentrale overheden en andere partners. Binnen ons bedrijf werken we - waar dat kan - als één NS. Vanuit onze strategie streven we naar het leveren van mobiliteit van wereldklasse, met verantwoordelijkheid voor onze omgeving. Altijd dichtbij, altijd betaalbaar en altijd duurzaam.

Na het vaststellen van onze strategie in 2019 barstte de coronapandemie los. Dat dwong NS om de uitvoering van de strategie aan te passen. Onze prioriteit is om ervoor te zorgen dat onze reizigers weer terugkomen in de trein. Tegelijkertijd moeten we onze organisatie aanpassen aan de gewijzigde omstandigheden zodat we financieel gezond uit de crisis komen. Dit betekent zo snel mogelijk terugkeren naar een financieel evenwicht dat NS in staat stelt om zelfstandig te blijven investeren in het toekomstige aanbod aan de reiziger en in de maatschappij. Volgens onze strategie is in crisistijd en in de toekomst onze operatie van wereldklasse ons fundament.

Slim reizigers aantrekken in trein en station

De onzekerheden van de coronapandemie hebben impact op de vrijheid om te reizen, met dalende reizigersaantallen en een dalende omzet tot gevolg. We willen dat onze reizigers met vertrouwen met de trein reizen en op het station verblijven. Het is daarom belangrijk om in te spelen op de veranderende reizigersbehoeften: minder drukte, meer hygiëne, flexibiliteit op ieder moment en controle over de hele reis.

Om die reden zetten we vol in op het slim aantrekken van reizigers. Dat betekent onder andere dat we samen met beleidsmakers, werkgevers en onderwijsinstellingen werken aan een betere spreiding van reizigers over de spits, daluren en dagen van de week. NS kan daaraan bijdragen door onder meer in te zetten op goede reis- en drukte-informatie, bijvoorbeeld via Treinwijzer en proposities als vroegboeking.

Om gezond uit de crisis te komen, moet NS een wendbare en financieel gezonde organisatie worden. Daarom richten we ons op structurele kostenbesparingen. Daarnaast werken we aan een duurzame cultuur- en gedragsverandering: meer durven, aan- en uitspreken en veranderbereidheid gaan ons helpen om beter op resultaten te sturen en sneller in te spelen op veranderingen.

Abellio moet bijdragen aan Nederlandse activiteiten

2021 heeft in het teken gestaan van het herstructureren van de Duitse Abellio-organisatie. We hebben in 2021 (deels doorlopend in 2022) de activiteiten van Abellio met name in Duitsland geherstructureerd in een proces samen met de lokale opdrachtgevers. Doel blijft dat de activiteiten van Abellio bijdragen aan de Nederlandse activiteiten via grensoverschrijdende verbindingen en betere verbindingen naar Europese steden in het belang van de Nederlandse reiziger en positief bijdragen aan het financieel resultaat.

Bouwen aan de toekomst

Ondanks de achterblijvende reizigersaantallen en de weerslag op onze financiën blijven we bouwen aan de toekomst. Het is nu soms moeilijk voor te stellen, maar we verwachten in 2026 en later weer meer reizigers dan in piekjaar 2019. Recente prognoses gaan zelfs uit van 18 tot 40 procent groei van het aantal treinreizigerskilometers in 2040 (Integrale Mobiliteitsanalyse - ministerie van IenW).

Het opvangen van deze groeiende vraag doen we samen met partners. Zo trekken we met andere vervoerders en mobiliteitsaanbieders op in de Mobiliteitsalliantie om met overheden het beste mobiliteitssysteem te creëren en de benodigde investeringen en beleidskaders onder de aandacht te brengen. We denken ook mee over hoe andere (ruimtelijke) opgaven samenhangen met NS en onze rol in de samenleving. Zo willen we bijvoorbeeld onderdeel zijn van de oplossing van de woningbouwopgave.

Treinnetwerk verbeteren: nationaal en internationaal

We blijven de komende jaren ons treinnetwerk verbeteren door de introductie van meerdere tienminutentreinen en de Intercity Nieuwe Generatie (ICNG). Ook bereiden we de introductie voor van de Airport Sprinter tussen Amsterdam Centraal en Hoofddorp om de capaciteit van een van de drukste trajecten van Nederland te versterken. We verbeteren niet alleen het netwerk in Nederland, we hebben ook internationale ambities: we willen vaker en sneller Europese hoofdsteden verbinden met aanvullende frequenties en nieuwe bestemmingen.

Breed mobiliteitsaanbod ontwikkelen

We spelen in op de veranderende reizigersverwachting. De reiziger verwacht in toenemende mate een drempelloze deur-tot-deurreis met alles wat daarbij hoort. Van het plannen, boeken en betalen van de reis, het reizen naar het station, de overstap, in de trein, de aankomst op de eindbestemming tot het bieden van alternatieven wanneer de trein geen goede optie is. Daarom werken we aan de beste mobiliteitsapp, die de reiziger het beste en meest persoonlijke aanbod biedt. Want elke reis begint bij NS.

Ook blijven we ons eigen, fysieke mobiliteitsaanbod verder ontwikkelen. We investeren in de beschikbaarheid van de OV-fiets op bestaande en nieuwe locaties. We maken in- en uitchecken in de fietsenstallingen gemakkelijker en onze P+R-locaties gebruiksvriendelijker en duurzamer, bijvoorbeeld met nummerbordherkenning en het plaatsen van laadpalen.

Stations van wereldklasse realiseren

We blijven stations van wereldklasse realiseren. Dat betekent dat we met onze stations niet alleen een drempelloze overstap mogelijk maken (het station als ‘mobiliteitshub’) maar ook plekken creëren waar reizigers en omwonenden elkaar kunnen ontmoeten met uitstekende voorzieningen. We denken na over nieuwe voorzieningen op het station en een winkelassortiment dat beter aansluit bij de veranderende behoefte van de reiziger. We willen dat de stations veilige, levendige en betekenisvolle plekken zijn in de lokale samenleving. We spelen daarom ook een rol in gebiedsontwikkelingen om wonen en voorzieningen nabij stations aantrekkelijk te maken.

Innoveren, digitaliseren en datagedreven werken

Om in een snel veranderende wereld een optimale (digitale) klantbeleving te realiseren en wendbaarder te opereren, willen we versneld innoveren, digitaliseren en datagedreven werken. Door onze middelen efficiënter te benutten en vraag en aanbod beter af te stemmen, kunnen we het spoorsysteem betaalbaar houden. Meer informatie over onze innovaties vind je hier.

Maatschappelijke impact vergroten

Daarnaast willen we onze maatschappelijke impact vergroten. NS vormt een essentieel onderdeel van de Nederlandse klimaataanpak. Hoe meer reizigers voor de trein kiezen, hoe meer CO2-uitstoot we vermijden, wat bijdraagt aan het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie. Zo maken we internationaal treinreizen aantrekkelijker door interoperabiliteit op het Europese kernnetwerk te verbeteren en door het boeken van internationale treintickets te verbeteren. Ook verduurzamen we onze eigen keten door zoveel mogelijk fossielvrij, groen en circulair te ondernemen. Maar onze impact reikt verder dan alleen klimaat. We willen we een bedrijf zijn voor en door iedereen: een afspiegeling van de maatschappij, een plek waar iedereen zich thuis voelt en waar niemand wordt buitengesloten.

Toevoegen aan verslag
Print pagina