Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerking met partners

In 2020 heeft het kabinet besloten dat rollen, verantwoordelijkheden en eigendomssituaties inzake stations ongewijzigd blijven. ProRail en NS Stations gaan met een hernieuwde samenwerking door met het ontwikkelen en realiseren en beheren van stations van wereldklasse. Het ministerie van IenW is gestart met de Stationsagenda waarin NS Stations, ProRail en IenW en andere stakeholders een stationsvisie voor 2040 en bijbehorende afspraken ontwikkelen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina