Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Leiderschap bij NS

NS wil nog betere resultaten bereiken, sneller digitaliseren en makkelijker en sneller inspelen op veranderingen. Om dit te realiseren wil NS een wendbaar mobiliteitsbedrijf worden. Daarom richten we ons in onze transformatie op kostenbesparing, verbeterde resultaatsturing en duurzame gedragsverandering. Onze leiders spelen een cruciale rol in het waarmaken van deze transformatie en het is van belang om hen te inspireren, verbinden, sterken en ondersteunen in het leiden van de verandering. Daarom hebben we dit jaar de leiderschapsstrategie 2021-2025 ontwikkeld en drie leiderschapsbijeenkomsten georganiseerd met steeds aandacht voor de actualiteit, de stand van zaken met betrekking tot de transformatie en leiderschap, zowel op individueel, team- en organisatieniveau. De Transformatieleiders trekken de uitvoering van de Transformatie. Zij zijn aanjager, boegbeeld en ambassadeur van de transformatie.

We hadden in 2021 onverminderd aandacht voor doorstroom van huidige en het klaarstomen van toekomstige leiders. Daarbij sturen we op meer diversiteit onder leidinggevenden in de top van de organisatie en in de opvolgingsplanning. Voor sleutelposities hebben we voor korte of lange termijn opvolgers in beeld en reviewen we drie keer per jaar de opvolging. Er is in deze krappe arbeidsmarkt extra aandacht voor het behoud van onze leiders. 

Leiderschapsontwikkeling

Medewerkers die kunnen en willen doorgroeien naar een leidinggevende positie bieden we ondersteuning en diverse in-company leiderschapsprogramma’s. Zo zijn we dit jaar met een nieuwe groep van 28 kandidaten een management-programma gestart, wat helpt om succesvol in een sleutelpositie te kunnen starten.

Duurzame gedragsverandering

Samen ander gedrag tonen is een belangrijke succesfactor in het realiseren van een kleinere en wendbaardere organisatie. NS wil daarin drie vormen van gedrag bevorderen: durf, aan- en uitspreken en veranderbereidheid. Leiders, ondersteund door veranderadviseurs, werken dan ook aan een context waarin medewerkers uitgenodigd worden om deze gedragingen te laten zien. Alle bedrijfsonderdelen hebben daarvoor een aanpak ontwikkeld, die meerdere jaren zal duren.

Toevoegen aan verslag
Print pagina