Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiering

De netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten bedraagt € 355 miljoen (2020: € 914 miljoen). De afname ten opzichte van vorig jaar wordt met name veroorzaakt door een toename in de vordering beschikbaarheidsvergoeding en de terugbetaling uitstel afdracht loonheffingen. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedraagt -€ 963 miljoen (2020: -€ 602 miljoen). Dit betreft met name € 554 miljoen investeringsuitgaven en € 448 miljoen plaatsingen in geldmarktfondsen. Het deconsolidatie-effect van Abellio Duitsland is € -35 miljoen. De netto kasstroom uit financieringsactiviteiten bedraagt € 120 miljoen (2020: € 25 miljoen) en ontstaat door het saldo van aflossingen opgenomen leningen € 78 miljoen, aflossingen leaseverplichtingen € 478 miljoen en opname nieuwe leningen € 676 miljoen. Bovenstaande resulteert in een mutatie geldmiddelen en kasequivalenten ter hoogte van -€ 488 miljoen (2020: € 337 miljoen) en een ultimo stand van € 680 miljoen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina