Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Loopbaan

Bij NS kunnen medewerkers zelf regie nemen op hun loopbaan. In 2021 hebben 357 collega’s een loopbaanoriëntatietraject gevolgd (2020: 394). We bieden een Loopbaanplatform met informatie over loopbaanmogelijkheden en ondersteuning, waaronder Z!N Loopbaan coaching, een zelfscan voor 21e eeuwse vaardigheden en een Loopbaanplattegrond die medewerkers laat zien wat op basis van hun huidige functie een passende nieuwe functie zou zijn. 

Als organisatieontwikkelingen gevolgen hebben voor medewerkers, zet NS vroegtijdig in op begeleiding naar ander werk binnen of buiten NS. Dit doen we om boventalligheid van medewerkers te voorkomen. Binnen Retail is in 2021 een pilot Loopbaancoaching gestart, om te onderzoeken waar de behoefte ligt onder medewerkers en welke loopbaanvragen er leven.

In 2021 werden 1.438 medewerkers premobiel. Hiervan hebben 410 medewerkers gebruik gemaakt van begeleiding door NS. Tijdens hun premobiliteit vonden 457 medewerkers ander werk binnen of buiten NS.

Meer dan de helft van de boventallige medewerkers heeft binnen de begeleidingstermijn ander werk gevonden. NS begeleidt medewerkers ook bij re-integratie en outplacement. Een groot deel van de re-integranten keert uiteindelijk terug in hun eigen (aangepast) werk of ander werk bij NS. 

Toevoegen aan verslag
Print pagina