Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Toelichting op de concessie-indicatoren

NS meet de kwaliteit van de dienstverlening op het hoofdrailnet en de HSL aan de hand van verschillende indicatoren. Het verantwoord en comfortabel vervoeren van reizigers en het veilig laten werken van onze medewerkers stond in 2021 - mede op verzoek van de overheid - voorop in onze dienstverlening. Net als in 2020 wijken de prestaties in 2021 door corona sterk af van normaal en is een vergelijking met andere jaren niet mogelijk.

Nieuwe prestatie-indicatoren

In dit jaarverslag rapporteren we voor de eerste keer de indicatoren Gebruiksvriendelijke reisinformatie en Aantal drukke treinen in de spits. Deze vervangen de indicatoren Informatie bij ontregelingen in de trein en op het station en Top 10 drukke treinen. Door de indicator over reisinformatie opnieuw te definiëren, sluit deze beter aan op hoe reizigers de reisinformatie werkelijk beleven. De indicator ‘Top 10 drukke treinen’ is vervangen omdat deze zich richtte op de drukke treinen op de trajecten Amsterdam Sloterdijk-Haarlem en Den Haag-Leiden-Schiphol. De nieuwe prestatie-indicator neemt álle drukke treinen in Nederland mee. Hiermee komen alle reizigers in een drukke trein in beeld, zowel de structureel drukke treinen als treinen die in de spits een te kleine samenstelling hadden. 

Prestatie

Realisatie 2021

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Bodemwaarde 2021

Algemeen klantoordeel HRN *

-

-

-

 7,3

Algemeen klantoordeel HSL-Zuid diensten *

-

-

-

7,2

Klantoordeel sociale veiligheid *

-

-

-

7,7

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HRN

94,4%

93,5%

92,6%

88,9%

Reizigerspunctualiteit 15 minuten HRN

98,1%

97,9%

97,7%

96,7%

Reizigerspunctualiteit 5 minuten HSL-Zuid

89,2%

85,2%

83,4%

82,1%

Kwaliteit aansluitingen andere vervoerders

96,5%

96,7%

96,0%

94,0%

Zitplaatskans in de spits HRN

99,6%

97,3%

94,9%

94,3%

Zitplaatskans in de spits HSL-Zuid

99,9%

98,1%

97,1%

91,2%

Aantal drukke treinen per werkweek in de spits **

4

-

-

110

Gebruiksvriendelijke reisinformatie **

79,9%

-

-

65,0%

  • * De klantoordelen worden met ingang van 2021 geregistreerd vanuit de OV KlantenBarometer. Als gevolg van de coronamaatregelen hebben de metingen in het grootste deel van 2021 niet kunnen plaatsvinden. De beschikbare cijfers worden in maart 2022 gepubliceerd.
  • ** Indien er sprake is van een nieuwe prestatieindicator per 1 januari 2021 zijn er geen
    vergelijkende cijfers opgenomen over 2019 en 2020.

Concessie hoofdrailnet 2015-2024

In december 2014 verleende de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de vervoerconcessie aan NS per 1 januari 2015. De concessie heeft een looptijd van tien jaar. NS stelt ook jaarlijks een vervoerplan op voor het komende jaar. In het vervoerplan hebben we onze ambities en doelstellingen gekoppeld aan concrete acties en prestatie-indicatoren voor het komende jaar. De definities van de kpi’s en de omschrijving van de gehanteerde meet- en berekeningsmethodes vindt u in de Definities Vervoersconcessie 2021.

Toevoegen aan verslag
Print pagina