Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vitale organisatie en ziekteverzuim

Het verzuimcijfer voor NS was in 2021 6,9% (2020: 6,6%). Ook los van corona kent het verzuim bij NS een oplopende trend. De uitval als gevolg van psychosociale belasting is hoger en een ouder wordende populatie leidt tot een hoger langdurig verzuim.

NS heeft het afgelopen jaar aandacht besteed aan het vergroten van de vitaliteit van medewerkers. Met metingen krijgen we meer inzicht in de mentale en fysieke gezondheid van medewerkers en de onderliggende factoren die van invloed zijn. Op basis van deze inzichten kunnen we gerichte acties ondernemen om de organisatie vitaler te maken en ziekteverzuim te voorkomen. De frequentie van ziekmeldingen ligt bij NS onder het Nederlandse gemiddelde. Het aantal medewerkers dat zich jaarlijks níet ziekmeldt, ligt ook echter onder het Nederlands gemiddelde. Het langdurig verzuim is hoog. Met de nieuwe arbodienst Arbo Unie, speciaal aangestelde casemanagers en leidinggevenden worden medewerkers als er sprake is van (dreigend) langdurig verzuim, eerder en intensiever begeleidt.

Toevoegen aan verslag
Print pagina