Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Cybersecurity

Om weerstand te kunnen bieden aan de toenemende cyberdreigingen, blijft NS werken aan de volwassenheid van de IT- (Informatie Technologie) en OT- (Operationele Technologie) cybersecurityorganisatie. In 2021 is het Information Security Management System (ISMS) geactualiseerd als gevolg van het veranderende dreigingslandschap. Daarnaast hebben we bedrijfsbrede risicoanalyses van IT- en OT-processen en van incidenten met een hoog risicoprofiel uitgevoerd. Ook zijn we gestart met het voorbereiden van de implementatie van de Wet Beveiliging Netwerk en Informatiesystemen (WBNI) in 2022. Door de implementatie van de cybersecurityroadmap realiseerden we ook de nodige technologische risicobeperkende maatregelen en speelden we in op actuele dreigingen.

NS heeft in 2021 deelgenomen aan een grootschalige cyberoefening georganiseerd door het Nationaal Cyber Security Centrum en de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid. Hierbij oefent onder andere de Rijksoverheid met organisaties in de vitale infrastructuur aan de hand van een crisisscenario. Door te oefenen kan tijdens een echte digitale crisis sneller en adequater gehandeld worden.

Toevoegen aan verslag
Print pagina