Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Duurzame prestaties

In de Upcycle Shop op Utrecht Centraal zijn NS-producten met een tweede leven te koop. Denk aan een weekendtas van OV-fietsbanden of dienbladen van reisinformatieborden.

NS is dé maatschappelijke aanbieder van duurzame mobiliteit en wil dit blijven. Dat doen we door te streven naar fossielvrij, circulair en groen ondernemen. Daarnaast werken we aan de toegankelijkheid van ons product en aan de diversiteit en inclusiviteit van onze organisatie. Ons doel is bijdragen aan het Klimaatakkoord van Parijs (CO2-reductie), het VN-verdrag Handicap, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en de European Green Deal.

OV als duurzame keuze

NS biedt met de trein, de OV-fiets en treinvervangende bussen klimaatneutraal vervoer aan. Hiermee bieden wij reizigers de mogelijkheid om een duurzame reiskeuze te maken. Zo dragen wij bij aan het halen van de ambities uit de verschillende klimaatakkoorden. Initiatieven om meer reizigers en collega’s een duurzame keuze te laten maken zijn onder meer:

  • de coalitie Anders Reizen te steunen en werkgevers te stimuleren hun personeel duurzaam te laten reizen.

  • intern het vliegbeleid aan te passen en vliegen naar bestemmingen op minder dan 700 km te verbieden.

  • afscheid te nemen van leaseauto’s voor nieuwe collega’s en het overige wagenpark te elektrificeren.

  • het verbeteren van de mogelijkheid om internationale treintickets te boeken.

Klimaatneutraal vervoer

NS is een van de grootste elektriciteitsverbruikers in Nederland. 90% van deze energie gebruiken we voor het laten rijden van treinen en 10% voor stations, kantoren en werkplaatsen. Sinds 2017 bieden we klimaatneutraal treinvervoer aan door voor onze treinen op jaarbasis net zo veel nieuwe groene stroom van windparken in te kopen als dat we verbruiken.

Daarnaast is in 2019 gestart met het treinvervangend busvervoer klimaatneutraal uit te voeren, door inzet van hernieuwbare brandstof op basis van afval- en reststromen. In 2021 is ook de kleine achterstand weggewerkt die in 2019 door aanloopproblemen was ontstaan en door de grote impact van corona op de touringcar-sector in 2020 nog niet volledig was goed gemaakt.

CO2-emissies

Aan het begin van de concessie in 2014 waren onze CO2-emissies 77 kiloton (scope 1) en 487 kiloton (scope 2). Deze uitstoot hebben we de afgelopen jaren, grotendeels door onze stroom groen in te kopen, gereduceerd tot 0. Sinds het begin van de concessie hebben we hiermee cumulatief 3,3 megaton CO2-emissies voorkomen. We zijn daar trots op maar hebben tevens de ambitie om in scope 3 onze uitstoot te reduceren. Om hier invulling aan te geven heeft NS in 2021 het Science Based Targets initiative ondertekend. NS gaat hiervoor de reductiedoelen indienen en deze worden uiterlijk in 2023 goedgekeurd.

In de onderstaande tabel staat de CO2-uitstoot in scope 1 en 2 veroorzaakt door het rijden van treinen en treinvervangend busvervoer per gemaakte reizigerskilometer. Het bovenste deel toont dat onze uitstoot nihil is. Dit kunnen we rapporteren omdat we groene elektriciteit en hernieuwbare brandstof inkopen. Hiermee bieden we op jaarbasis klimaatneutraal vervoer aan. Het onderste deel toont wat onze uitstoot is als onze treinen op grijze elektriciteit en onze bussen op fossiele diesel rijden. De stijging die in het onderste deel zichtbaar is in 2020 én 2021 ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt doordat er minder reizigers in de treinen zaten.

 

2017

2018

2019

2020

2021

Gram CO2-uitstoot per reizigerskilometer

1

0,4

0,3

0

0

Inclusief effect inkoop duurzame energie

Waarvan scope 1 (Brandstof bussen)

0,4

0,4

0,3

0

0

Waarvan scope 2 (Elektriciteit treinen)

0,5

0

0

0

0

      

Gram CO2-uitstoot per reizigerskilometer.

38,8

39,7

38,6

79,2

72,3

Exclusief effect inkoop duurzame energie

Waarvan scope 1 (Brandstof bussen)

0,4

0,4

0,3

0,6

0,5

Waarvan scope 2 (Elektriciteit treinen)

38,4

39,3

38,2

78,5

71,9

      

Reizigerskilometers Nederland (in miljarden)

18.277

18.535

18.896

8.258

8.630

Voor gebouwen kopen we net zo veel groene stroom in als we verbruiken. Ook gas kopen we sinds 2020 volledig groen in. NS stootte daarmee in 2021 geen directe emissies (scope 1) meer uit. De indirecte CO2-emissies (scope 2) als gevolg van het verbruik van warmte voor gebouwen was 0,3 kiloton (0,4 in 2020).

Energieverbruik

NS verbruikt elektriciteit (1.144 GWh), hvo (hydro vegetable oil)-diesel (1,6 miljoen liter), warmte (20,6 TJ) en gas (5,9 miljoen m3) voor treinen, bussen, stations, werkplaatsen en kantoren. Omgerekend naar GWh is dit in totaal 1.215 GWh aan energie. Met onze Warmte Koude Opslag wekken we op 6 stations het equivalent van 21 GWh aan warmte en koude op.

Het energieverbruik van onze treinen per gemaakte reizigerskilometer noemen we  bij NS energie-efficiëntie tractie. In onderstaande grafiek staat de energie-efficiëntie tractie samen met het totale energieverbruik van onze treinen én treinvervangend busvervoer. De reizigersaantallen zijn nog niet terug op het niveau van voor corona 2021. Hierdoor gebruiken we meer energie per gemaakte reizigerskilometer in 2019. In 2021 was het energieverbruik per reizigerskilometer 122,6 Wh.

Toevoegen aan verslag
Print pagina