Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Belastingen

Winstbelasting

De vennootschapsbelasting is berekend op basis van de geldende belastingtarieven, rekening houdend met fiscale bepalingen en de waardering van tijdelijke verschillen. De effectieve belastingdruk over het resultaat voor vennootschapsbelasting bedraagt -276% (2020: -4,7%). Deze lagere effectieve belastingdruk ten opzichte van de nominale belastingdruk wordt met name veroorzaakt door gewijzigde belastingregels in Nederland waardoor verliezen onbeperkt voorwaarts verrekenbaar zijn. Dit heeft in Nederland geleid tot een opwaardering van de latente vorderingen voor een bedrag van € 367 miljoen. In het Verenigd Koninkrijk is een vordering opgenomen van € 17 miljoen in opvolging van de fiscale aftrekbaarheid van de betaalde beëindingsvergoedingen.

Overige belastinginformatie

Loonheffing is een heffing die NS als werkgever inhoudt op de salarissen van werknemers en vervolgens afdraagt aan de Belastingdienst. In 2020 heeft de Belastingdienst uitstel gegeven voor de afdracht van loonbelasting. Deze afdracht is in 2021 betaald. Over kosten wordt aan NS veelal het hoge omzetbelastingtarief in rekening gebracht. De in rekening gebrachte omzetbelasting kan NS verrekenen met over de opbrengsten te betalen omzetbelasting. De meeste opbrengsten van NS zijn belast tegen het lage of nul-omzetbelastingtarief. In het Verenigd Koninkrijk is het nul-omzetbelastingtarief van toepassing op de verkoop van treintickets. Vennootschapsbelasting is een belasting die over de fiscale winst wordt geheven. In onderstaande tabel worden de bedragen in miljoenen euro’s weergeven welke zijn betaald c.q. ontvangen.

Overzicht belastingen per land in miljoenen euro's (minus betekent betaalde belasting)

 

Omzetbelasting

Loonbelasting

Vennootschapsbelasting

 

2021

2020

2021

2020

2021

2020

Nederland

17

12

-707

-104

0

0

Verenigd Koninkrijk

404

340

-281

-263

4

-1

Duitsland

44

77

-8

-16

0

0

Totaal

465

429

-996

-383

4

-1

Toevoegen aan verslag
Print pagina