Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Abellio Bus

In 2021 zijn twee nieuwe contracten met Transport for London ingegaan, waarbij de eerste elektrische dubbeldeksvoertuigen werden geïntroduceerd. Het bedrijf ontving ook de toekenning van nieuwe contracten op grond waarvan er uiterlijk halverwege 2022 in vijf van de zes remises elektrische bussen zullen staan. Ruim 10% van de vloot zal dan geen CO2-uitstoten. Abellio Bus vierde dit jaar dat zij een miljoen mijl met elektrische bussen heeft afgelegd. Ook reden er tijdens de COP26-top twee gratis elektrische bussen in Glasgow, om de voordelen van nuluitstoot nog eens goed onder de aandacht te brengen. Als gevolg van de corona pandemie zijn de inkomsten van TfL significant gedaald. Dit resulteert in een financiële uitdaging voor TfL waardoor de toekomstige omvang van de dienstverlening (aantal voertuigen en frequentie) en de winstgevendheid van Abellio Bus onder druk kan komen te staan.

Abellio Bus nam in 2021 in het westen van Londen twee nieuwe locaties in gebruik ter vervanging van een bestaande remise. In 2022 wordt in Dawley Road, Hayes een gloednieuw speciaal ontworpen operationeel centrum geopend, ondersteund door een nieuwe technische faciliteit in Waterway Park. Hiermee worden de voorzieningen voor de exploitatie van het busvervoer in het westen van Londen uitgebreid.

Abellio Rail Replacement (ARR) verleent tijdens verstoringen alternatieve vervoersdiensten – met touringcars, bussen en taxi's – aan Greater Anglia, ScotRail, East Midlands, West Midlands, Transport for Wales en Caledonian Sleeper. Met de introductie van NRC’s moesten intercompany vervangend vervoer diensten opnieuw worden aanbesteed. De uitkomst van het aanbestedingsproces is nog niet bekend waardoor het onzeker is of ARR deze contracten zal behouden. Event Connect voorziet in vervoer bij grote sportevenementen en voor touroperators en zakelijke opdrachtgevers. Beide activiteiten werden tijdens de lockdowns voortgezet, maar door de beperktere vraag op kleinere schaal en met minder omzet.

Abellio London Bus (in € miljoen)

2021

2020

Overheidsinkomsten

233

208,2

Rail Replacement (Intercompany)

33,9

31,1

Opbrengsten

266,8

239,5

EBIT

14,8

9,2

Kapitaalinvesteringen

12,2

2,5

Garanties verstrekt door NS

-

-

Toevoegen aan verslag
Print pagina