Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige winst- en verliesrekening 2021

(in miljoenen euro's)

2021

2020

   

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

339

-2.378

Netto resultaat

339

-2.378

Toevoegen aan verslag
Print pagina