Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen

Het Nederlandse spoor vraagt veel onderhoud en daarbij zijn buitendienststellingen onvermijdelijk. NS en ProRail hebben afspraken over hoeveel hinder door onderhoud mag plaatsvinden. Deze afspraken staan echter onder druk: de hoeveelheid werkzaamheden voor aanleg en instandhouding van het spoor neemt toe en past niet meer op momenten dat het aantal reizigers laag is, zoals 's avonds en 's nachts. Daar komt bij dat ProRail door het spreiden van werkzaamheden de beschikbare uitvoeringscapaciteit bij aannemers maximaal en kostenefficiënter wil benutten. Om te voorkomen dat de reizigers van NS door deze aanstaande toename van buitendienststelling onevenredig hard worden geraakt, hebben we in 2021 maatregelen genomen:

  • We hebben scenario’s uitgewerkt om hinder door grootschalige werkzaamheden in de Schipholtunnel vanaf 2023 te beperken. 

  • Verder hebben we mogelijkheden onderzocht van enkelsporig werken en enkelsporig rijden. Dit leidt echter tot een verhoogd risicoprofiel ten aanzien van veiligheid en lijkt daardoor niet kansrijk.

  • Samen met ProRail hebben we onderzoek gedaan naar aanbodgericht verdelen, wat heeft geleid tot aanpassingen in de planning van buitendienststellingen in 2022.

  • Tot slot hebben we met ProRail, andere vervoerders, belangenverenigingen en concessieverleners een rekenmodel gemaakt waarin hinder in reizigersminuten wordt vertaald naar euro’s. Dit rekenmodel kwantificeert hinder, zodat extra reizigersminuten of laagste kosten tegen elkaar afgewogen kunnen worden als onderdeel van besluitvorming bij buitendienststellingen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina