Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2021

(in miljoenen euro's)

2021

2020

    
 

Resultaat over de verslagperiode

500

-2.581

    
 

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  
 

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

-20

-9

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde verwerkt via totaalresultaat

-

1

 

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

34

-18

9

Belastingen

-5

-

  

9

-26

    
 

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

28

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen

-

-1

 

Belastingen

-

-

15

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen

-

-

  

-

-1

    
 

Totaalresultaat over de verslagperiode

509

-2.608

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

354

-2.405

 

Minderheidsbelang

155

-203

 

Totaalresultaat over de verslagperiode

509

-2.608

Toevoegen aan verslag
Print pagina