Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiën in het kort

Op het terrein van NS in de Amsterdamse haven bouwt Vattenfall zes windturbines.

Corona heeft nog steeds een significante invloed op de financiële prestaties van NS. In 2021 bedroegen de opbrengsten van NS € 6.486 miljoen (2020: € 6.601 miljoen). Ook in 2021 ontving NS een vergoeding van de Nederlandse overheid om de treinen te blijven rijden, ondanks de fors lagere reizigersaantallen als gevolg van de coronapandemie en het advies om thuis te werken. In 2021 was dit € 925 miljoen (2020: € 818 miljoen). Zonder deze vergoeding en rekening houdend met de andere bijzondere posten is het onderliggend resultaat uit bedrijfsactiviteiten uitgekomen op een verlies van € 925 miljoen (2020: € 890 miljoen verlies).

Introductie

NS investeerde afgelopen jaar € 554 miljoen (2020: € 548 miljoen), vooral in de aanschaf van nieuwe treinen en modernisering van treinen. NS realiseerde een positief resultaat uit bedrijfsactiviteiten van € 482 miljoen (2020: -€ 2.443 miljoen). In het resultaat uit bedrijfsactiviteiten zijn bijzondere baten opgenomen ter hoogte van € 531 miljoen als gevolg van met name lagere afschrijvingen door de bijzondere waardevermindering van de hoofdrailnet-concessie in 2020, de gedeeltelijke vrijval van de in 2020 getroffen voorziening voor de beëindiging van de concessieovereenkomsten in het Verenigd Koninkrijk en de terugneming van een bijzondere waardevermindering in het Verenigd Koninkrijk. Zonder deze bijzondere posten is het resultaat uit bedrijfsactiviteiten uitgekomen op een verlies van € 49 miljoen. Het netto financieringsresultaat bedraagt -€ 349 miljoen en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt door de afwaardering van de deelneming Abellio Duitsland tot nul als gevolg van de deconsolidatie en de lasten welke samenhangen met de herstructurering en  beëindiging van diverse concessies van Abellio Duitsland. NS heeft de kosten van de herstructurering en de beëindiging van de contracten in Baden-Württemberg en in Nordrhein-Westfahlen, naar verwachting een bedrag van ongeveer € 101 miljoen, sinds 1 juli 2021 gefinancierd. De nettowinst over 2021 bedraagt € 500 miljoen (2020: € 2.581 miljoen nettoverlies).

(in miljoenen euro's)

2021

2020

Opbrengsten

6.486

6.601

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten voor resultaatimpact als gevolg van de (herbeoordeling van de) bijzondere waardeminderingen en (vrijval) voorzieningen beëindingsvergoedingen

-49

-95

Resultaatimpact als gevolg van de (herbeoordeling van de) bijzondere waardeminderingen en (vrijval) voorzieningen beëindingsvergoedingen

531

-2.348

Resultaat uit bedrijfsactiviteiten na resultaatimpact als gevolg van de (herbeoordeling van de) bijzondere waardeminderingen en (vrijval) voorzieningen beëindingsvergoedingen

482

-2.443

Netto financieringsresultaat

-349

-21

Resultaat voor winstbelastingen

133

-2.464

Winstbelasting

367

-117

Resultaat over de verslagperiode

500

-2.581

Minderheidsbelang derden

161

-203

Resultaat toe te rekenen aan de aandeelhouder

339

-2.378

Toevoegen aan verslag
Print pagina