Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2020

1.012

48

2.495

208

3.763

18

3.781

        

Resultaat

-

-

-

-2.378

-2.378

-203

-2.581

Niet-gerealiseerde resultaten

-

-27

-

-

-27

-

-27

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

-27

-

-2.378

-2.405

-203

-2.608

        

Dividend aan aandeelhouders

-

-

-73

-

-73

-

-73

Terugdraaien dividend aan aandeelhouders

-

-

73

-

73

-

73

Overig

-

-

202

-208

-6

12

6

        

Stand per 31 december 2020

1.012

21

2.697

-2.378

1.352

-173

1.179

        

Resultaat

-

-

-

339

339

161

500

Niet-gerealiseerde resultaten

-

15

-

 

15

-6

9

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

15

-

339

354

155

509

        

Dividend aan aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

Terugdraaien dividend aan aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

Overig

-

-

-2.389

2.378

-11

12

1

        

Stand per 31 december 2021

1.012

36

308

339

1.695

-6

1.689

Toevoegen aan verslag
Print pagina