Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

3. Afschrijvingskosten en bijzondere waardeverminderingen

(in miljoenen euro's)

Toelichting

2021

2020

Afschrijvingskosten Materiële vaste activa

11

261

335

Afschrijvingskosten Vastgoedobjecten

12

7

8

Afschrijvingskosten Immateriële vaste activa

13

74

84

Afschrijvingskosten Gebruiksrechten vaste activa

30

476

482

Totaal afschrijvingskosten

 

818

909

    

Bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa

11

2

1.474

Bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

13

1

148

Bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa

30

13

111

Totaal bijzondere waardeverminderingen

 

16

1.733

 

Terugneming bijzondere waardeverminderingen Materiële vaste activa

11

(98)

(2)

Terugneming bijzondere waardeverminderingen Immateriële vaste activa

13

(3)

-

Terugneming bijzondere waardeverminderingen Gebruiksrechten vaste activa

30

-

(3)

Totaal terugneming bijzondere waardeverminderingen

 

(101)

(5)

    

Totaal

 

733

2.637

Voor de toelichting op bijzondere waardeverminderingen van vaste activa wordt verwezen naar noot 14.

Toevoegen aan verslag
Print pagina