Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Jaarverslag 2022

Leeswijzer

Het jaarverslag van NS bestaat uit een bestuursverslag en een jaarrekening.

Voorwoord van de president-directeur

Voor onze reizigers en onze medewerkers was 2022 een vervelend en zwaar jaar. Na corona kregen we te maken met incidenten op het spoor, problemen in de dienstregeling en - net als andere sectoren in Nederland - een groot personeelstekort.

Dilemma’s

Zowel bij de uitvoering van de dagelijkse operatie als bij het maken van haar toekomstplannen staat NS regelmatig voor dilemma’s. We vinden het belangrijk om die dilemma's met de buitenwereld te delen.

Trends en ontwikkelingen

In dit hoofdstuk beschrijven we de demografische, economische, sociaal-culturele, ecologische, technologische en politieke ontwikkelingen die van invloed zijn op NS. In het hoofdstuk Onze strategie staat hoe we hierop inspelen.

Onze strategie

‘Samen maken we Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen.’ Dat is de missie van NS die het kompas vormt van onze strategie 2020-2025 en de jaren daarna.

HRN-concessie vanaf 2025

NS heeft een concessie voor het rijden op het hoofdrailnet tot eind 2024. Het ministerie van IenW is voornemens de hoofdrailnetconcessie vanaf 2025 onderhands aan NS te gunnen.

Hoe NS waarde toevoegt aan de samenleving

NS levert duurzame mobiliteit aan miljoenen reizigers per jaar in Nederland. Daarmee dragen we bij aan de economische ontwikkeling en de bereikbaarheid van steden en regio’s en aan de klimaatdoelstellingen.

Profiel van NS

NS is een brede dienstverlener die verder kijkt dan de trein. Elke dag zetten zo'n 32.000 collega’s zich in binnen- en buitenland vol in voor onze reizigers.

Onze treinen

NS investeert in aanschaf, revisie en modernisering van treinen. Bewezen technologie, duurzaamheid en comfort voor de reiziger staan voorop.

Toelichting op de concessie-indicatoren

NS meet de kwaliteit van de dienstverlening op het hoofdrailnet en de HSL aan de hand van verschillende indicatoren. NS stuurde ook in 2022 op een veilige reis- en werkomgeving.

Toon meer resultaten