Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Greater Anglia

Greater Anglia verzorgt treindiensten in de regio East Anglia op intercity-, forensen- en regionale netwerken, inclusief diensten tussen Stansted Airport en London Liverpool Street.

Greater Anglia had een goed jaar als het gaat om operationele en financiële prestaties en de prestaties op het gebied van klantenservice en veiligheid. In februari 2022 bereikte ze haar hoogste jaarlijkse gemiddelde punctualiteit ooit, namelijk 95,0%. Verder kreeg ze een hoog cijfer van het ministerie van Vervoer voor de uitvoering en het beheer van het contract. En dat terwijl in de eerste helft van het jaar de situatie vanwege de pandemie nog steeds erg lastig was en in de tweede helft stakingen voor problemen zorgden. Desondanks bood Greater Anglia opnieuw consequent de best mogelijke diensten en lichtte ze haar klanten tijdig in over de veranderingen die gevolgen voor hun reis hadden.

In het eerste volledige jaar dat het nationale spoorwegcontract (NRC) van kracht was, ging Greater Anglia door met haar transformatieprogramma voor spoordiensten in East Anglia. Op alle trajecten rijden nieuwe treinen: van de bestelde 191 exemplaren zijn er nu ruim 140 in gebruik. Het gaat om een complete modernisering van de vloot, ongekend in de geschiedenis van het bedrijf. Eind 2023 moet deze operatie zijn voltooid.

Op alle gebieden zijn continu verbeteringen doorgevoerd, zoals:

  • prestaties: blijvende uitstekende resultaten voor punctualiteit en de positieve effecten van de nieuwe treinen;

  • de klantenservice: zoals meer e-tickets en meer flexibele parkeerkaartjes op sommige locaties;

  • de stations: grote opknapbeurten op March en Bury St Edmunds en verbeterde zit- of wachtvoorzieningen op 76 stations;

  • de toegankelijkheid: zoals innovatieve, nieuwe virtuele rondleidingen op 12 stations;

  • duurzaamheid: meer biodiversiteit op stations dankzij een baanbrekende accreditatieregeling bedoeld om de natuur op stations een impuls te geven;

  • energie-efficiëntie: voor het tweede achtereenvolgende jaar 11% minder CO2-uitstoot;

  • geïntegreerd vervoer: meer fietsenstallingen en betere overstapmogelijkheden;

  • spoorwegprojecten: met name Essex and South Suffolk Community Rail Partnership, dat tijdens de Community Rail Awards de Outstanding Contribution Award won.

Ook was er belangrijke erkenning voor de prestaties en positieve invloed van Greater Anglia: ze werd bij de National Rail Awards 2022 uitgeroepen tot beste reizigersbedrijf.

Greater Anglia (in € miljoen)

2022

2021

Reizigersopbrengsten

590,8

313,7

Overheidsinkomsten

59,8

253,9

Overige inkomsten

78,4

107,7

Opbrengsten

729

675,4

EBIT vóór eenmalige posten

15,7

10,4

Kapitaalinvesteringen

-

-

PCS-garanties verstrekt door NS

67,8

194

Aangesproken PCS-garanties (NS-deel)

13,6

14,3

Niet aangesproken PCS-garanties (NS-deel)

54,2

179,7

Toevoegen aan verslag
Print pagina