Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerking met partners

In 2020 heeft het kabinet besloten dat rollen, verantwoordelijkheden en eigendomssituaties inzake stations ongewijzigd blijven. ProRail en NS Stations hebben in 2022 een hernieuwde samenwerking bekrachtigd met een publiek-publieke samenwerkingsovereenkomst en gaan samen door met het ontwikkelen, realiseren en beheren van stations van wereldklasse.

In 2022 hebben we samen voor het Programma Toekomstbeeld OV de Actie-agenda OV-knooppunten vastgesteld en gepubliceerd. Deze Actie-agenda geeft richting aan onze samenwerking om de ontwikkelopgaven op en rond OV-knooppunten, waaronder stations, in goede banen te leiden.

Februari 2023 is de intentieverklaring voor de Stationsagenda getekend. Dit is de visie op alle stations richting 2040 opgesteld door IenW in samenwerking met ProRail, NS Stations en overige stakeholders en beschrijft de governance, sturing en financiering rondom stations. Hierbij hoort de Uitvoeringsagenda met prestatieafspraken over reizigerswaardering, toegankelijkheid en sociale veiligheid.

Toevoegen aan verslag
Print pagina