Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Loopbaan

NS-medewerkers kunnen zelf regie nemen op hun loopbaan. Zo stroomden in 2022 66 hoofdconducteurs door naar de functie van machinist. In 2022 hebben 403 collega’s een loopbaanoriëntatietraject gevolgd (2021: 357). Dit platform biedt collega's onder meer loopbaancoaching, een zelfscan van hun vaardigheden en een cv-check. In 2022 deden we een pilot met omscholingstrajecten naar zogeheten kansberoepen (zorg, onderwijs, techniek en IT) om medewerkers te ondersteunen die een nieuwe loopbaan willen. Ook sloten we ons aan bij de Academische werkplaats, een initiatief van de Universiteit Tilburg om wetenschap en praktijk op het gebied van loopbaan met elkaar te verbinden. Daarnaast hebben we in 2022 een loopbaancoachingpilot voor retailmedewerkers afgesloten en omgezet in een vast aanbod.

Boventalligheid voorkomen

Als organisatieontwikkelingen gevolgen hebben voor medewerkers, wil NS ze in een vroeg stadium begeleiden naar ander werk binnen of buiten NS. Dat doen we om boventalligheid van medewerkers te voorkomen. Deze medewerkers worden premobiel en maken aanspraak op het sociaal plan.

In 2022 werden 51 medewerkers premobiel. 33% van de boventallige medewerkers, die vallen onder de werkgelegenheidsgarantie, heeft binnen de begeleidingstermijn intern of extern ander werk gevonden.

Toevoegen aan verslag
Print pagina