Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Onze duurzame prestaties

Onze duurzame prestaties

Binnen de vervoerssector is het openbaar vervoer de duurzame keuze. NS is dé maatschappelijke aanbieder van duurzame mobiliteit en wil dit blijven.

Vermeden CO2-uitstoot

NS-treinen rijden sinds 2017 op 100% groene stroom. Per saldo stoten we daarmee op jaarbasis tijdens het rijden geen CO2 meer uit.

Fossielvrij ondernemen

Het is onze ambitie om in 2040 fossielvrij te zijn. Dat lukt als we altijd groene energie kunnen gebruiken zonder afhankelijk te zijn van energie uit fossiele brandstoffen. Dus ook op de momenten dat de wind niet waait of de zon niet schijnt.

Circulair ondernemen

NS heeft de ambitie om volledig circulair in te kopen, materialen maximaal te (her)gebruiken en geen afval meer te creëren op kantoren, werkplaatsen en van treinen.

Groen ondernemen

De 65 hectare groen op en rond stations onderhouden en vervangen we samen met ProRail. In 2022 hebben we op een aantal stations nieuwe prairiebeplanting, vaste planten, bloemenmengsels, nestkastjes en insectenhotels geplaatst.

Duurzaam imago NS

NS stond in 2022 op de achtste plaats in de ‘Monitor Merk & Maatschappij’ (2021: 6). Daarmee hebben we ons toptiendoel gerealiseerd. Het belang van duurzame aspecten bij de keuze voor (openbaar) vervoer is iets toegenomen.

Duurzaam inkopen

NS koopt jaarlijks goederen en diensten in voor gemiddeld € 1,2 miljard. In 2022 werkten we met ruim 3.000 leveranciers in 24 landen.

SDG’s

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030.