Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Ontwikkeling stationsgebieden

Door stationsgebieden te ontwikkelen, stimuleren we het gebruik van openbaar vervoer en verlichten we de druk op andere infrastructuur. Dat doen we bijvoorbeeld met stedelijke functies als wonen, werken, recreëren en onderwijs. Als mede-eigenaar van het station zijn we onder meer betrokken bij gebiedsontwikkelingen op de Amsterdamse Zuidas en bij stations langs de Oude lijn tussen Dordrecht en Den Haag Centraal. Met het inzetten van haar eigen gronden draagt NS bij aan de grote duurzaamheids- en woningbouwopgave waar Nederland voor staat. Enkele projecten:

  • Cartesiusdriehoek in Utrecht wordt een stadswijk met 2.850 woningen. Het monumentale CAB-gebouw is de huiskamer van de wijk en de omgeving (ca. 25.000 m2 aan voorzieningen).

  • In de wijk Tweede Daalsedijk in Utrecht worden onder andere 1.000 woningen gerealiseerd.

  • Het EKP-terrein Noord in de spoorzone van Den Bosch wordt een levendig en creatief woon-, werk- en leergebied, waaronder de Kunstacademie en meer dan 800 woningen. Het is een samenwerking tussen gemeente, PostNL, NS Stations en ontwikkelaar SDK.

  • De Wagenwerkplaats in Amersfoort is een stadsdeel waar wonen, werken, cultuur en evenementen samenkomen. Het is een langgerekt gebied tussen het spoor en het Soesterkwartier. Naast het ensemble van Rijksmonumenten (7.700 m2 bestaand) worden er circa 1100 woningen gerealiseerd en circa 18.500 m2 nieuw toe te voegen gemengde voorzieningen.

  • Zwolle Spoorzone ontwikkelen NS en de gemeente samen tot een nieuw stationsgebied met 80.000 m² wonen en 100.000 m² kantoren, onderwijs, cultuur en horeca.

  • De Nieuwe Kern tussen station Duivendrecht, de Johan Cruijff Arena, de A2 en het Amstel Business park wordt een gebied met 5.000 woningen, 250.000 m² bedrijven, horeca en kantoren en een groot stadpark.

  • Aan de Oostzijde van Laan van NOI in Den Haag ontwikkelen NS en gemeenten Den Haag en Voorburg 50.000 tot 70.000 m² met gemengde bestemming.

Spooroverbouwingen

Bouwen boven en direct langs de treinsporen in de buurt van het station biedt kansen om steden te helpen groeien en tegelijkertijd duurzaam bereikbaar te houden. Voor Den Haag Centraal hebben we samen met de gemeente en ProRail een ruimtelijke studie afgerond hoe het gebied boven de sporen en naast het station nog beter kan worden benut voor kwaliteitsverbetering en vergroening, verdichting met vastgoed en aantrekkelijke verbindingen in de stad.

Toevoegen aan verslag
Print pagina