Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

NS-regeling chroom-6

De resultaten van het RIVM-onderzoek naar chroom-6 in NS-werkplaatsen van 1970 tot en met 2020 zijn in november 2022 bekendgemaakt. Tijdens onderhoud en reparatie van treinen kunnen collega’s en oud-collega’s in werkplaatsen in contact zijn gekomen met chroom-6. NS heeft hiervoor aan alle collega’s en oud-collega’s die hierdoor ziek zijn geworden of zich daar zorgen over maken, excuses aangeboden. NS heeft in 2022 een regeling beschikbaar gesteld voor collega’s en oud-collega’s die ziek zijn geworden door werken met chroom-6. De (hoogte van de) tegemoetkoming is afhankelijk van de medische aandoening, de verrichte werkzaamheden en de duur van de blootstelling. Ook eventuele nabestaanden kunnen een aanvraag doen voor een nabestaandenuitkering. Mogelijke blootstelling aan chroom-6 kan, ook als er geen sprake is van ziekte, leiden tot zorgen over de gezondheid. We bieden collega's hulp bij deze zorgen.
Collega’s kunnen sinds de openstelling eind november een aanvraag doen voor deze regeling. Met vragen over de regeling kunnen zij terecht bij het Onafhankelijke Informatiepunt chroom-6. NS heeft met de vakbonden FNV, VVMC en CNV overlegd over de regeling die NS openstelt. Hun suggesties zijn in de regeling verwerkt. De vakbonden ondersteunen de regeling van NS. Eind 2022 waren er 231 aanvragen gedaan.

Over chroom-6

NS vroeg het RIVM in 2015 om onderzoek te doen, nadat bleek dat in oude verflagen en op onderdelen van sommige NS-treinen chroom-6 zit. Chroom-6 is een metaal dat onder andere helpt tegen roestvorming. Bij het schuren van verf komt stof vrij, die stof kan kleine chroom-6 delen bevatten. Als je die stof inademt, kan dat slecht zijn voor je gezondheid.

Aanbevelingen Onafhankelijke Commissie

NS heeft een Onafhankelijke Commissie ingesteld om de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen. Deze commissie heeft op basis van de onderzoeksresultaten van het RIVM een aantal aanbevelingen aan NS gedaan. Zo heeft de onafhankelijke commissie onder andere geadviseerd om een tegemoetkomingsregeling beschikbaar te stellen die eenvoudig en praktisch uitvoerbaar is. NS heeft de aanbevelingen overgenomen. Een speciale website informeert (ex-)collega's over de regeling.

Collega’s nu voldoende beschermd

In oude verflagen en op onderdelen van sommige treinen kan ook nu nog chroom-6 zitten. NS heeft extra extern onderzoek laten doen naar de manier waarop we in 2022 met chroom-6 werken. Uit de resultaten blijkt dat blootstelling aan chroom-6 op dit moment verwaarloosbaar tot laag is. Collega’s worden volgens de onderzoekers voldoende beschermd door de manier waarop we nu werken. Zo zijn er bijvoorbeeld aparte ruimtes voor werkzaamheden als lassen, schuren en slijpen, zijn werkplaatsen voorzien van goede afzuiging, worden persoonlijke hulp- en beschermingsmiddelen beschikbaar gesteld en worden collega’s regelmatig getraind. 

Toevoegen aan verslag
Print pagina