Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Vitale organisatie en ziekteverzuim

Ondanks de vele maatregelen van afgelopen jaren zijn de vitaliteit en inzetbaarheid van onze collega's in sommige bedrijfsonderdelen niet goed en is er een hoog verzuim. Het verzuimcijfer voor NS was in 2022 8,5% (2021: 6,9%).

Bij alle bedrijfsonderdelen staan vitaliteit en verzuim hoog op de agenda en wordt deze periodiek besproken in managementteam-overleggen en in vergaderingen tussen zeggenschap en medezeggenschap. Managers van afdelingen met hoog verzuim zijn met een gerichte aanpak en extra ondersteuning aan de slag gegaan.

Gezamenlijke aanpak

In mei 2022 is het ondernemersbesluit ‘Zo blijven wij samen vitaal’ genomen. Via een gezamenlijke aanpak van medezeggenschap en zeggenschap willen we zorgen voor een vitaler NS: duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers, lager verzuim en sneller herstel van verzuim. De aanpak richt zich op versterking en effectiever gebruik van bestaande maatregelen, slim gebruik van ‘wat werkt’ voor laag verzuim van binnen en buiten NS en ruimte voor het snel uitproberen van nieuwe ideeën van medewerkers en (team)managers. In 2022 richtten we ons meer op het ontwikkelen van de trots en vitaliteit van NS’ers. We hebben medewerkers zelf gevraagd welke ideeën zij hebben voor een vitale organisatie. Van de ruim 50 ideeën hebben we een aantal kansrijke opgepakt, zoals parttime re-integratiediensten voor roostergebonden personeel, één toegang voor alle vragen over HR en specifieke wensen ten aanzien van meubilair.

Toevoegen aan verslag
Print pagina