Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Medezeggenschap en arbeidsverhoudingen

Het overleg met de medezeggenschap en vakbonden heeft in 2022 – naast het reguliere overleg en de reguliere advies- en instemmingstrajecten – vooral in het teken gestaan van een aantal grote maatschappelijke thema’s zoals de arbeidsmarktproblematiek en de bijzonder hoge inflatie. Ook bespraken we NS-specifieke thema’s:

Concessie

NS heeft periodiek met de COR gesproken over het proces om te komen tot een nieuwe vervoerconcessie voor het hoofdrailnet vanaf 2025 en de brede marktordening op het spoor.

Capaciteit

Medezeggenschap, vakbonden en NS hebben gesproken over tijdelijke maatregelen vanwege de capaciteitsproblemen. Doel is de werkdruk verminderen en verdere aanpassing in de dienstregeling voorkomen. NS heeft ook met medezeggenschap en vakbonden gesproken over een tijdelijk alternatief inzetmodel voor hoofdconducteurs: hierbij zetten we onder andere beveiligers in voor dubbele bemensing op de trein.

Een nieuwe CAO

Vanaf mei 2022 was NS met de vakbonden in gesprek over een nieuwe cao. Ook in dit traject speelden werkdruk, hoge inflatie en arbeidsmarktproblematiek een belangrijke rol. In de maanden augustus en september 2022 legden NS-medewerkers na een oproep van hun vakbonden op zes dagen het werk neer. Hervatting van de onderhandelingen tussen NS en de vakbonden leidde, na instemming van de leden van de bonden, tot een nieuwe cao. Daarin zijn belangrijke afspraken gemaakt over onder andere de loonontwikkeling in relatie tot de inflatie, de pensioenopbouw, inclusiviteit en de werkdruk.

Bericht van de Centrale Ondernemingsraad

De Centrale ondernemingsraad van NS heeft in 2022 het aantal uitdagingen voor de onderneming zien toenemen. De nasleep van corona, het veranderende reisgedrag en de opkomst van het thuiswerken zijn enkele factoren die er voor gezorgd hebben dat NS minder reizigers hebben vervoerd dan we zouden willen. Een zeer serieuze zaak die er toe geleid heeft dat de waarnemend president-directeur in een toespraak aan alle collega’s de ernst van de situatie onder de aandacht heeft gebracht. Een boodschap die bij iedereen is binnengekomen.

De vergrijzing in Nederland neemt toe en ook bij NS merken wij dit. Samen met de invloed van de pandemie heeft dit er voor gezorgd dat er een krapte op de arbeidsmarkt is ontstaan en een groot aantal vacatures bij NS. Een van de vele vacatures was die van president-directeur en deze is na een tijdelijke, waardevolle waarneming van de CFO gelukkig op korte termijn vervuld.

Ook de uitkomsten van het medewerkersbelevingsonderzoek laten de effecten van de vele vacatures en het hoge verzuim zien. Het omlaag brengen van de werkdruk is dan ook een van de grote uitdagingen voor komende tijd. 2022 was dan ook een druk jaar met veel dossiers, van aanschaf van nieuw materieel tot beleidstukken over vitaliteit en diversiteit.

Met het oog op de toekomst is er ook een start gemaakt met het proces om te komen tot een nieuwe hoofdrailnetconcessie. Deze moet er mede toe bijdragen dat wij de bovengenoemde uitdagingen tot een goed resultaat weten te brengen.

De medezeggenschap heeft het vertrouwen dat wij hier met elkaar succesvol in gaan zijn.

Namens de Centrale ondernemingsraad,
Bas Kuperus, voorzitter

Toevoegen aan verslag
Print pagina