Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Enkelvoudige winst- en verliesrekening 2022

(in miljoenen euro's)

2022

2021

   

Overig resultaat

-

-

Resultaat groepsmaatschappijen na belastingen

579

339

Netto resultaat

579

339

Toevoegen aan verslag
Print pagina