Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Groen ondernemen

Natuur beschermen en verrijken

De 65 hectare groen op en rond stations onderhouden en vervangen we samen met ProRail. In 2022 hebben we op een aantal stations nieuwe prairiebeplanting, vaste planten, bloemenmengsels, nestkastjes en insectenhotels geplaatst. Zo werken we mee aan de vergroting van de biodiversiteit.
In 2021 hebben we op NS-terreinen onderzoek gedaan naar de natuurwaarde en hoe we deze beschermen en verrijken. Het advies hieruit hebben we gebruikt om in 2022 een natuurterrein bij drie NS-stations (Amersfoort, Wezep en Veenendaal-de Klomp) te realiseren. Hier hebben we verschillende maatregelen getroffen om de biodiversiteit te vergroten. Daarnaast worden deze terreinen sinds medio 2022 ecologisch beheerd. In 2023 inventariseren we voor nog meer ‘overige gronden’ de potentie voor verbetering van de biodiversiteit.

Natuur benutten

Door de klimaatverandering hebben we te maken met extremer weer, met bijvoorbeeld water- en hitteoverlast tot gevolg. Het inzetten van extra groen kan hier een oplossing voor zijn. Denk aan het planten van bomen om hittestress te voorkomen en het gebruik van natuurlijke waterafvoer (wadi's en groene daken om water op te vangen). Zo hebben we onder meer op vijf stations veteranenbomen geplant en op het NS-natuurterrein van station Veenendaal-De Klomp een wadi aangelegd.

Toevoegen aan verslag
Print pagina