Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Arbeidsveiligheid

NS rapporteert over alle voorkomende letsel gerelateerde arbeidsongevallen, uitgedrukt in het aantal verzuimongevallen per 1 miljoen gewerkte uren: de Total Recordable Rate (TRR). In 2022 is de TRR uitgekomen op 4,0 (2021: 4,0).

Naar aanleiding van het resultaat in 2021 hebben we afgelopen jaar maatregelen genomen. Zo hebben we alle relevante TRR-ongevallen onderzocht en 90% van de struikelongevallen geanalyseerd. Daarnaast zijn we een verbeteraanpak voor emplacementen gestart en hebben we de risicoanalyses voor emplacementen geactualiseerd. Ondanks de verbetermaatregelen hebben we de doelstelling van 3,4 in 2022 niet gehaald. In het jaarplan 2023 hebben we hiervoor verbetermaatregelen voorgesteld. Zo kiezen we bewust voor de focus op de risico's met de hoogste prioriteit. Daardoor verwachten betere resultaten te behalen. Ook hebben we een verbeteraanpak voor psychosociale arbeidsbelasting ontwikkeld.

Toevoegen aan verslag
Print pagina