Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Prestaties in een bredere context

Reputatie

NS laat haar reputatie onderzoeken door de RepTrak Company (www.reptrak.com). De RepTrak-score over 2022 kwam uit op 62,9 (2021: 68,0). De reputatiescore lag daarmee onder de streefwaarde van 64,0. Op alle onderliggende scores is een daling te zien ten opzichte van de scores van 2021. Het oordeel over leiderschap en strategie daalde het sterkst. De berichtgeving over de halfjaarcijfers, de stakingsdagen, het personeelstekort met een afgeschaalde dienstregeling als gevolg en de te drukke treinen hebben hierbij een rol gespeeld.

Benchmark andere vervoerders

Volgens afspraak in de hoofdrailnetconcessie voeren we elke drie jaar een benchmark uit om onze eigen prestaties en die van ProRail te vergelijken met die van andere Europese spoorvervoerders. Corona heeft grote impact gehad op de prestaties en beschikbaarheid van gegevens. Daarom zijn het ministerie van IenW, NS en ProRail overeengekomen om de benchmark te verschuiven van 2021 naar 2022 en om over de resultaten te rapporteren in 2023. Zo kan de benchmark een beeld geven van de prestaties van voor, tijdens en na de coronaperiode.
In 2022 voerde NS de benchmark uit met dezelfde vervoerders als in 2019: DSB (Denemarken), Greater Anglia (Verenigd Koninkrijk), NMBS (België), SBB (Zwitserland) en West Midlands Trains (Verenigd Koninkrijk). De benchmark richtte zich algemeen op het spoorsysteem (vervoerder en infra) en in het bijzonder op het omgaan met coronaeffecten, punctualiteit en uitval van treinen. De resultaten van de benchmark gebruiken we voor verdere prestatieverbeteringen.

Transparantie

NS is transparant over haar prestaties en rapporteert maandelijks via www.ns.nl de recente scores op de in de HRN-concessie vastgestelde kpi’s met een uitgebreide verantwoording. NS won de Sijthoff-prijs van het Financieel Dagblad voor het beste jaarverslag in de categorie niet-beursgenoteerde bedrijven.

Toevoegen aan verslag
Print pagina