Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

SDG’s

De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen van de Verenigde Naties om van de wereld een betere plek te maken in 2030. NS draagt aan bij aan de doelen en heeft deze opgenomen in haar duurzaamheidsstrategie. Met deze strategie geven we invulling aan het woord ‘duurzaam’ in onze visie ‘Nederland duurzaam bereikbaar. Voor iedereen.’
Onze focus ligt op de bijdrage die we kunnen leveren aan de klimaatoplossing (met name door CO2-uitstoot terug te dringen) en hoe we onze bijdrage kunnen vergroten. Klimaatverandering is immers een van de grootste uitdagingen van onze tijd en een onderwerp waar wij als NS het verschil kunnen maken voor toekomstige generaties. Dit doen we aan de hand van de speerpunten fossielvrij, circulair en groen ondernemen, en voor en door iedereen. Daarnaast helpen we ook andere grote maatschappelijke opgaven oplossen, zoals sociale ongelijkheid en woningbouw.

Met onze stakeholders hebben we in 2022 besproken welke SDG’s voor hen belangrijk zijn en aan welke NS in de toekomst nog meer kan bijdragen. Mede op basis daarvan hebben we 9 SDG’s vastgesteld die relevant zijn voor onze organisatie.
De internationale spoorwegorganisatie UIC heeft in 2022 een benchmark gedaan onder hun leden op hun bijdrage aan de SDG’s. 36 spoorbedrijven, onder wie NS, hebben data aangeleverd voor deze eerste Rail Sustainability index (RSi). Op bijna alle SDG’s behaalden we de hoogste score.

Strategie NS

Draagt bij aan deze subdoelen van de SDGs

Impact op subdoel SDG wordt gemeten door deze indicator

Hoe gaat de NS haar impact meten?

Zo weet NS haar impact op SDG:

Fossielvrij Ondernemen

7.2 By 2030, increase substantially the share of renewable energy in the global energy mix

7.2.1. Renewable energy share in the total final energy consumption

% Matching stroomverbruik met groene opwek

7, 9 en 13**

Aantal MWh opwek op NS gronden/gebouwen

 

Het aantal m3 gasverbruik

 

7.3 By 2030, double the global rate of improvement in energy efficiency.

7.3.1. Energy intensity measured in terms of primary energy and GDP

Het energieverbruik per reizigerskilometer

7, 9 en 13**

 

9.4 By 2030 upgrade infrastructure and retrofit industries to make them sustainable.

9.4.1. CO2 emission per unit of value added 

De CO2-uitstoot per reizigerskilometer

7, 9 en 13**

      

Circulair Ondernemen

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources

12.2.1. Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

% circulaire inflow

12

12.2.2. Domestic material consumption, domestic material consumption per capita/GDP.

% circulaire inflow

12

12.4. By 2020, achieve the environmentally sound management of chemicals and all wastes throughout their life cycle.

12.4.2. Hazardous waste generated per capita and proportion of hazardous waste treated

Kg geproduceerd gevaarlijk afval

12

12.5. By 2030, substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse

12.5.1. National recycling rate, tons of material recycled

% circulaire outflow

12, 13**

      

Groen Ondernemen

12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources

12.1.1. Sustainable consumption and production

% plantaardige aanbod

12

12.2.1. Material footprint, material footprint per capita, and material footprint per GDP

Indicator in ontwikkeling*

12

12.3 By 2030, halve per capita global food waste at the retail and consumer levels and reduce food losses along production and supply chains, including post-harvest losses

12.3.1. Global food loss index

Indicator in ontwikkeling*

12, 13**

15.5 Significant action to reduce the loss of biodiversity

15.5.1. Red List Index

Indicator in ontwikkeling*

15

      

Voor & door Iedereen

11.2 Provide access to safe, affordable, accessible and sustainable transport systems for all by 2030.

11.2.1. Proportion of population that has convenient access to public transport, by sex, age and persons with disabilities

% HRN stations met reisassistentie

11

Zelfstandig toegankelijk materieel: % van sprintervloot

 

11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities

11.7.2. Proportion of persons victim of physical or sexual harassment, by sex, age, disability status and place of occurrence.

% HRN stations met reisassistentie

11

5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere

5.1.1. Non-discrimination framework/code

% aandeel vrouwen in seniormanagement

5

5.1.2. Women by level of responsibility

loonkloof monitoring

 

5.4 Recognize and value unpaid care and domestic work through the provision of public services, infrastructure and social protection policies and the promotion of shared responsibility within the household and the family as nationally appropriate

5.4.1. Parental leave options for all employees

ouderschapsverlof

 
 

5.5 Ensure women’s full and effective participation and equal opportunities for leadership at all levels of decisionmaking in political, economic and public life

5.5.1. Women by level of responsibility

% aandeel vrouwen in seniormanagement

 
 

5.5.2. Non-discrimination framework/code

loonkloof monitoring

 
 

8.5 By 2030, achieve full and productive employment and decent work for all women and men, including for young people and persons with disabilities, and equal pay for work of equal value

 

# duurzame banen

8

 

8.6 By 2020, substantially reduce the proportion of youth not in employment, education or training

    
 

8.8 Protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers, including migrant workers, in particular women migrants, and those in precarious employment

    
 

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status

10.2.1. Joboppurtinities for high-educated refugees

# werkervaringsplaatsen UAF

10

 

10.2.2. Women by level of responsibility

% aandeel vrouwen in seniormanagement

 
 

10.2 By 2030, empower and promote the social, economic and political inclusion of all, irrespective of age, sex, disability, race, ethnicity, origin, religion or economic or other status

10.2.3. Proportion of employees with multicultural background

interventies NWA

 
 

10.3 Ensure equal opportunity and reduce inequalities of outcome, including by eliminating discriminatory laws, policies and practices and promoting appropriate legislation, policies and action in this regard

10.3.1. Non-discrimination framework/code

   
      

Duurzame Mobiliteit

9.1. Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

9.1.2. Passenger and freight volumes, by mode of transport

We meten jaarlijks de impact van NS op de maatschappij door middel van het True Value Model

7,9,11,12 en 13**.

Toevoegen aan verslag
Print pagina