Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Samenwerking bij (on)geplande buitendienststellingen

Afgelopen jaar hadden corona, grondstoffenschaarste door de oorlog in Oekraïne en hoge energieprijzen invloed op de werkzaamheden aan het spoor. Een aantal werkzaamheden kon niet uitgevoerd worden of alleen op een andere manier dan gepland. Daarnaast waren de mogelijkheden beperkt om bij werkzaamheden bussen als vervangend vervoer in te zetten. Om toch een betrouwbare en veilige dienstregeling te kunnen bieden was er intensief contact met ProRail en andere stakeholders. Voorbeelden hiervan zijn de samenwerking bij de werkzaamheden rondom Hoogenveen en in Ede en de intensieve samenwerking na het incident met een hoogspanningskabel tussen Lelystad en Dronten.

Tegelijkertijd werkt ProRail aan een grote vervangings- en onderhoudsopgave van het spoor die bij ongewijzigd beleid tot meer hinder zal leiden. Het is voor NS van groot belang dat de kosten en baten van alle partijen daarin worden afgewogen, zoals klanthinder en de gevolgen voor de vervoerconcessie. We ondernamen in 2022 verder de volgende acties:

  • Reizigers tijdig informeren.

  • Bijdrage aan het programma Toekomstbestendig Werken Aan het Spoor.

  • Opstellen en afstemmen van scenario’s voor de grootschalige werkzaamheden in de Schipholtunnel vanaf 2023 en een aantal andere grote buitendienststellingen in 2024 en 2025.

  • Deelname aan het overleg ‘Vervoer en masterplan’ om samen met reizigers- en goederenvervoerders meer grip te krijgen op de impact van werkzaamheden.

  • Aanscherpen van afspraken met busleveranciers naar aanleiding van het tekort aan bussen tijdens de werkzaamheden van ProRail rondom Meppel tussen 7 en 23 mei. Ondanks dat NS van tevoren conform afspraken bussen had aangevraagd, bleken er op het laatste moment te weinig bussen geleverd te kunnen worden als gevolg van een tekort aan chauffeurs bij busleveranciers. Busdiensten vielen uit, reizigers kregen te maken met lange wachtrijen of moesten omreizen. Naar aanleiding van de nieuwe afspraken informeren busleveranciers vroegtijdig of het aantal gevraagde bussen geleverd kan worden. Zo niet, dan kan NS op tijd communiceren naar reizigers.

Toevoegen aan verslag
Print pagina