Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd mutatie overzicht van het eigen vermogen

(in miljoenen euro's)

Geplaatst kapitaal

Overige reserves

Ingehouden winsten

Onverdeeld resultaat

Totaal

Minderheids- belang

Totaal eigen vermogen

Stand per 1 januari 2021

1.012

21

2.697

-2.378

1.352

-173

1.179

        

Resultaat

-

-

-

339

339

161

500

Niet-gerealiseerde resultaten

-

15

-

-

15

-6

9

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

15

-

339

354

155

509

        

Dividend aan aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-

-

-2.389

2.378

-11

12

1

        

Stand per 31 december 2021

1.012

36

308

339

1.695

-6

1.689

        

Resultaat

-

-

-

579

579

7

586

Niet-gerealiseerde resultaten

-

34

-

-

34

-

34

Totaalresultaat over de verslagperiode

-

34

-

579

613

7

620

        

Dividend aan aandeelhouders

-

-

-

-

-

-

-

Beëindigde bedrijfsactiviteiten

-

-

-

-

-

-

-

Overige mutaties

-

-

339

-339

-

-

-

        

Stand per 31 december 2022

1.012

70

647

579

2.308

1

2.309

Onder de overige reserves is de reserve beëindigde bedrijfsactiviteiten aangehouden voor verkoop opgenomen. Deze bevat de actuariële reserve, afdekkingsreserve en reserve omrekeningsverschillen die aangemerkt zijn als beëindigde bedrijfsactiviteiten (zie noot 25).

Toevoegen aan verslag
Print pagina