Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat 2022

(in miljoenen euro's)

2022

2021

    
 

Resultaat over de verslagperiode

586

500

    
 

Totaalresultaat te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  
 

Valuta omrekeningsverschillen op buitenlandse activiteiten

1

-20

 

Veranderingen in waardering tegen reële waarde verwerkt via totaalresultaat

1

-

 

Effectief deel van veranderingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

36

34

11

Belastingen

-

-5

  

38

9

    
 

Totaalresultaat niet te reclassificeren naar winst-en-verliesrekening in volgende perioden

  

30

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen

-6

-

 

Belastingen

2

-

17

Actuarieel resultaat toegezegd-pensioenregelingen als gevolg van herwaardering investeringen verwerkt volgens de equity-methode, na belastingen

-

-

 

Belastingen

-

-

  

-4

-

    
 

Totaalresultaat over de verslagperiode

620

509

    
 

Toe te rekenen aan:

  
 

De aandeelhouder van de vennootschap

613

354

 

Minderheidsbelang

7

155

 

Totaalresultaat over de verslagperiode

620

509

In bovenstaande tabel zijn de resultaten uit beëindigde bedrijfsactiviteiten, zoals nader toegelicht onder de winst- en verliesrekening op voorgaande pagina en in noot 2, begrepen.

Toevoegen aan verslag
Print pagina