Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Drempelloos reizen

Om het reizen met de trein makkelijker te maken en aantrekkelijk te houden, investeren we in een drempelloze deur-tot-deurreis.

Fietsparkeren

39% (2021: 39%) van de treinreizigers komt met de fiets naar het station. Zij kunnen gebruikmaken van 199.800 bewaakte stallingsplaatsen (2021: 196.400), ruim 305.000 onbewaakte stallingsplaatsen (2021: idem) en 11.400 fietskluizen bij de stations (2021: idem). ProRail en NS Stations ontwikkelen samen met gemeenten en IenW fietsenstallingen waar treinreizigers hun fiets gemakkelijk en prettig kunnen stallen. Zo kan de reiziger onder meer iedere eerste 24 uur gratis stallen in 81 fietsenstallingen (2021: 77), verwijzen we digitaal naar vrije plekken, kan de reiziger de OV-chipkaart gebruiken voor in- en uitchecken en hanteren we een uniforme uitstraling. In 2022 hebben we fietsenstallingen geopend op station Almere Centrum (2.750 plekken in Landdrostdreefstalling en 650 in Buspleinstalling).

Nieuwe in- en uitcheckzone

In 2022 zijn we verdergegaan met de aanleg van de nieuwe in- en uitcheckzone bij de bemenste fietsenstallingen, bij de Landdrostdreefstalling op Almere Centrum, de Stationspleinstalling op station Zwolle en Tilburg Noordzijde. Latere oplevering van stations zorgde voor vertraging bij de realisatie van een aantal andere geplande zones. Met een speciale fietstag of de OV-chipkaart kunnen reizigers automatisch in- en uitchecken en sneller en makkelijker hun fiets stallen. Medewerkers in de stalling houden meer tijd over voor service aan reizigers. In 2023 willen we verder uitbreiden op twaalf locaties. Alle stallingen op Amsterdam Centraal en Gouda Noordzijde worden voorzien van de nieuwe in- en uitcheckzone. De fietstags voor Amsterdam Centraal zijn ontwikkeld met de gemeente Amsterdam en kunnen door reizigers ook worden gebruikt in twee gemeentelijke fietsenstallingen.

Fiets & Service

Fiets & Service is een formule voor fietsreparatie, fietsonderdelen en fietsaccessoires. Er zijn in totaal 33 reparatiepunten Fiets & Service (2021: 32) op 29 stations. We hebben in 2022 één nieuwe winkel geopend op Almere Centrum.

OV Fiets

Reizigers maakten in 2022 5,4 miljoen ritten (2021: 3,4 miljoen) op de OV-fiets. Dat is meer dan in 2019 en het hoogste ooit voor OV Fiets. In totaal zijn er 21.500 OV-fietsen beschikbaar op 291 locaties. Het klantoordeel over OV-fiets lag in 2022 op 8,0 (2021: 8,1).

De afgelopen jaren hebben we een nieuw OV-fietsslot ontwikkeld waarbij met de OV-chipkaart de fiets van het slot gaat en de verhuur start zonder tussenkomst van een medewerker. In 2022 hebben we het nieuwe slot op basis van de eerste ervaringen verbeterd en het nieuwe OV-fietsslot op 29 stations in gebruik genomen (2 stations in 2021). De verwachting is dat de uitrol van het nieuwe OV-fietsslot begin 2024 wordt afgerond.

De aanbesteding voor nieuwe OV-fietsuitgiftepunten zonder personeel hebben we afgelopen jaar afgerond. De uitrol hiervan start in 2023 en duurt naar verwachting tot 2025. Daarnaast loopt de aanbesteding van de vierde generatie OV-fiets. Deze ronden we naar verwachting in 2023 af.

Op Driebergen-Zeist, Arnhem en Groningen hebben we in 2022 een proef met de elektrische OV-fiets (OV-ebike) gelanceerd, Maastricht volgde in januari 2023. Gedurende een jaar stellen we op elk van deze stations 30 OV-ebikes beschikbaar. NS beproeft hiermee of dit voor de langere afstanden een waardevolle en haalbare toevoeging is op OV-fiets.

Autoparkeren

P+R-terreinen bij treinstations vervullen een belangrijke schakel in de deur-tot-deurreis. In 2022 hebben we voor alle 53 gereguleerde (betaalde) P+R-locaties het kentekenparkeren ingevoerd en de inrichting van het terrein verbeterd. Hierdoor kunnen reizigers met behulp van de nieuwste techniek inrijden en op basis van hun kenteken betalen bij het uitrijden.

Voor zeven ongereguleerde (gratis) P+R-terreinen loopt in de provincie Utrecht een pilot met telcamera’s. Dit doen we om ook daar reizigers via de website informatie te geven over het aantal beschikbare plaatsen. Verder houden we een pilot voor een selecte groep reizigers met een NS Flex-abonnement om achteraf te betalen bij een gereguleerde P+R. De marktintroductie voor de overige NS Flex klanten vindt plaats in 2023.

Toevoegen aan verslag
Print pagina