Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

NS Groep

Verslag van de raad van commissarissen

Met de nieuwe HRN-concessie vanaf 2025 en de voorgenomen verkoop van Abellio UK stonden afgelopen jaar ook belangrijke thema's voor de strategie van NS op de agenda van de raad van commissarissen.

Personalia RvC

Benoemd per 4 maart 2014 tot 2018, herbenoemd tot 2023

Remuneratierapport raad van bestuur

De aandeelhouder, het ministerie van Financiën benoemt de leden van de raad van bestuur van NS voor een periode van maximaal vier jaar. Dit gebeurt op voordracht van de raad van commissarissen.

Personalia raad van bestuur

Toetreding RvB: 1 november 2022

Corporate governance

NV Nederlandse Spoorwegen is een naamloze vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd in Utrecht. NV Nederlandse Spoorwegen is de houdstermaatschappij van NS Groep N.V. NS is een staatsdeelneming.

Beheersing van risico’s

NS wil Nederland duurzaam bereikbaar houden. Onze operatie gaat gepaard met onzekerheden. Risicomanagement is het bewust omgaan met onzekerheden die een negatieve invloed kunnen hebben op het realiseren van de strategische doelstellingen.

Verklaring raad van bestuur

De raad van bestuur vindt dat de systemen van risicobeheersing en interne controle ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico’s in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt en een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële

Dialoog met onze stakeholders in Nederland

Naast dagelijks contact met reizigers onderhoudt NS intensieve relaties met veel verschillende partners en stakeholders.

Schema stakeholderdialoog

Schema strategie en materiële thema’s

Toon meer resultaten